Олон улсын сурагчидад өндөр чанарын сургалтыг бага хэмжээний сургалтын төлбөрөөр олгох бөгөөд төгсөлтийн дараа тэндээ үлдэж ажиллах боломжууд нээгдэнэ.

Та юу юугаар хожих вэ?

-Шилдэг Их дээд сургуулиудаас сонгоно.

-UK-ээс хямд сургалтын төлбөртэй.

-Бүх хичээл,сургалтууд Англи хэл дээр заагдана.

-Голландын ард иргэдийн 75% нь Англи хэлээр ярьдаг тул харилцаа, холбоо тогтооход амархан.

-Европын төвд суралцах нь бусад орнуудаар аялах боломжийг нээнэ.

-Голланд нь олон соёлтой, нээлттэй улс тул ажиллаж, суралцаж, амьдрахад таатай.

Хамгийн ойр нисэх буудал:

-Амстердамын Шипол нисэх буудал