Тус олон улсын боловсролын төв нь Амстердамд байрладаг Голландын тэргүүний Их дээд сургуулиудад элсэх боломжыг бий болгодог.

Олон улсын сурагчидад өндөр чанарын сургалтыг бага хэмжээний сургалтын төлбөрөөр олгох бөгөөд төгсөлтийн дараа тэндээ үлдэж ажиллах боломжууд нээгдэнэ.

Та юу юугаар хожих вэ?

 

-Шилдэг Их дээд сургуулиудаас сонгоно.

-UK-ээс хямд сургалтын төлбөртэй.

-Бүх хичээл,сургалтууд Англи хэл дээр заагдана.

-Голландын ард иргэдийн 75% нь Англи хэлээр ярьдаг тул харилцаа, холбоо тогтооход амархан.

-Европын төвд суралцах нь бусад орнуудаар аялах боломжийг нээнэ.

-Голланд нь олон соёлтой, нээлттэй улс тул ажиллаж, суралцаж, амьдрахад таатай.

Хамгийн ойр нисэх буудал:

 

-АмстердамынШиполнисэх буудал

Голландын олон улсын сургалтын төв