Тус их сургуулийн төгсөгчид нь давхар цагийн хөтөлбөрөөр карьерын сонголтоо өргөтгөж болно. 2014 оны нийт төгсөгчдийн 96% нь 6 сарын дотор амжилттай ажлын байр олсон эсвэл цаашдаа дахин суралцаг боломжоо бүрэн хангаж, олсон байдаг.


Та юу юуг хожих вэ?

-Тус их сургууль нь"Улсын нийт сурагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа”-г 2 жил дараалан, одоог хүртэл тэргүүлэн явж байгаа тул та санаа амар суралцаж болно.

-Давхар цагийн хөтөлбөр нь таныг илүү өргөн хүрээний мэдлэг, чадвартай төгсгөнө.

-Суралцахаас гадна чөлөөт цагаараа тус том орон зайтай кампус дээр сэлгүүцэн алхах, дугуй унах эсвэл гүйж дасгал хийн амарч болно.

-Таныг идэвхтэй, найрсаг сурагчдын нийгэмд угтан авах болно.

-Кампус дахь олон төрлийн спортын клубд хамрагдана.

Галт тэргээр:

-Манчестер 40 минут

-Бурмингхам 50 минут

-Лондон 1 цаг 30 минут

Хамгийн ойрхон нисэх буудал:

-Манчестер

Кийлийн их сургуулийн олон улсын сургалтын төв
 
ХОЛБООТОЙ: