Лондонгийн баруун урд зүгт, Лийфид байрлах Кингстон их сургууль нь Лондонд хамгийн баяр, баясгалантай амьдрах орчин гэдгээр 2-т орсон.

Лондонгийн төвийн дэлхийн бизнесийн сүлжээнээс ердөө галт тэргээр 30 минутын зайд орших тус их сургууль нь бодит ертөнцийн амьдрал дээрх боловсрол болон хувийн бизнес эрхлэлтийн мэргэжлийн мэдлэг олгодог тул санаагаа амжилттай бизнес болгон хөврүүлэх чадвартай төгсөгчдийг бэлддэг.

Та юу юуг хожих вэ?

 

-Лондонгийн бизнесийн дүүрэгтэй ойрхон суралцах.

-Шинэлэг зарчим, хамтын ажиллагааг дэмжсэн орчинд суралцах.

-Тус их сургуулийг төгссөн, амжилттай бизнесийн удирдлагуудтай нэгдэх.

-Сэтгэлд хоногших, сурагчдад таатай Кингстон-Юпон-Таймэсдамьдрах.

-Олон нийтийн мэдээллийн цахим хэрэгсэл дээр төгсөгчдийн холбоотой холбогдох.

Галт тэргээр:

-Төв Лондон 25 минут

Хамгийн ойрхон нисэх буудал:

-ЛондонГатуйк

-Лондон Хэйтрөү