Дэлхийн тэргүүний 1%-д жагсдаг, судалгаан дээр тулгуурласан тус их сургууль нь багш ажилчид болон сурагчдыг нэгтгэн бидэнд тулгуурлаж буй асуудлуудад шийдвэр хайдаг. Лэйшестерийн сурагчид нэр хүндтэй эрдмийн зэрэгтэй төгсөхөөс гадна дэлхийн зах зээлийг гайхшруулах хэмжээний мэдлэг, чадвартай төгсдөг.

Та юу юуг хожих вэ?

- Сургалтуудаас дараах сонголтууд бий. Нэг мэргэжлийн зэрэг, Нийлмэл мэргэжлийн зэрэг (50%+50%) болон Үндсэн мэргэжлийн зэрэг (75% + 25%).

- Оюуны тэмүүлэлээ хуваалцасан, тэмүүлэлд хөтлөгдсөн сурагчидтай суралцах.

- Дэлхий дахинд танигдсан боловсролын зэрэгтэй болох.

- UK-ын төвд байрлах, тус улсад аялахад тохиромжтой байрлалтай, олон соёл нэгдсэн хотод амьдрах.

- Лэйшестер нь Британий хамгийн бага зардалтай хотуудын нэг бөгөөд эхний 2 жилдээ суралцаж буй сурагчдад тохиромжтой.

Галт тэргээр:

- Бермингхам 50 минут

- Лондон 63 минут

Хамгийн ойрхон нисэх буудал:

- Манчестер

- Бермингхам

- Лондон Хэйтрөү

 Лейштер их сургуулийн танилцуулга