TEFL СEРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТ
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Англи хэлний багшлах эрхийн TEFL cертификаттай сургалт нь англи хэлний багш болох хүсэлтэй хүн бүр хамрагдах боломтой. Тус сертификатыг авснаар Монгол улс төдийгүй гадаад улсад мэргэжлээрээ ажиллах боломжийг олгодог.