UK, USA, Australia, Switzerland, China, Hungary улсуудын их сургуулиуд 20%-100% хүртэлх тэтгэлэг зарлалаа. Тэтгэлэгийн сүүлийн хугацаа 2018 оны 1 сард дуусна. Та амжиж бүртгүүлээрэй.