Танилцуулга 
Бостон бол Америкийн хамгийн сэтгэл хөдлөм сайхан сурах газрын нэг юм. АНУ-ын бакалаврын зэрэгт сурах сонирхолтой гадаад оюутнуудад Навитас Америкийн хамгийн хүндлэгддэг сургуулийн нэг Massachusetts Boston-ны Их Сургуульд сурах хөтөлбөрийг сонирхуулж байна.

Navitas at UMass Boston University Pathway хөтөлбөр нь UMass Boston-ны бакалаврын зэрэгтэй амжилттай төгсөхөд туслах элементээс зориулагдаж бүрдсэн байдаг.

Массачусетс Бостоны  Их Сургуулийн тухай

Массачусетс мужийн Бостоны  Их Сургууль нь оюутан сургах 150 гаруй жилийн түүхтэй бөгөөд хүндэт Массачусетс Их сургуулийн Системийн нэг хэсэг юм. John W.McCormack ийн нэрэмжит улс төр судлалын дээд сургуулийн нэг болоод зогсохгүй Бостоны цорын ганц улсын их сургууль. Энэ хүндэт судалгааны  их сургууль нь хотын төвөөсөө ердөө хэдэн минутын зайтай оршдог бөгөөд хотын дээд сургуулиудын дунд  улсын шилдэг загвар хэмээн зөвшөөрөгддөг байна. 

 Navitas at UMass Boston д сурах 5 шалтгаан:

1. АНУ-ын хамгийн нэр хүндтэй их сургуулийн нэгэнд нь бакалавр зэрэг хамгаалах боломж

2. Уян хатан элсэх огноо: 9, 1, 5 дугаар сар

3. Ангидаа бага хүнтэй тэр нь багштайгаа илүү нүүр тулж ажиллах боломжтой гэсэн үг

4. Бостон бол Америкийн хамгийн соёлын нөлөөтэй  хотуудын нэг юм

5. UMass Boston бол гайхалтай сургалтын чадвартай судалгааны их сургууль юм

Вэб сайт: https://www.umb.edu/