Танилцуулга
Массачусетс Дартмаутийн Их Сургууль нь 1895 оноос оюутан сургаж эхэлсэн бөгөөд Массачусетсийн Их Сургуулийн Системийн нэг хэсэг юм. UMass Dartmouth-д сурч байгаа 9000 оюутнууд нь 88 мэргэжлийн хөтөлбөрөөс сонгон суралцахаас гадна  100 гаруй оюутны клуб холбоонд гишүүнээр элсэх боломжтой.
Мөн UMass Dartmouth-с оюутнуудад санал болгодог олон таатай боломжуудын нэг бол UMass Dartmouth их сургуулийн Навитас хөтөлбөр юм. Оюутнууд уг хөтөлбөрөөр дамжуулан Америкийн нэгдсэн улсын шилдэг их сургуулиудад суралцах бүрэн боломжтой.
Navitas at UMass Dartmouth хөтөлбөр нь маш  уян хатан, 3 семестрээр хичээллэдэг бөгөөд хичээл 8, 1, 5-р саруудад эвсэлтэй авдаг.  АНУ-н хамгийн нэр хүндтэй сургуулиудын нэг, дэмжлэг сайтай хөтөлбөр болон орчныг сонирхсон гадаад оюутнуудад the Navitas at UMass Dartmouth Pathway хөтөлбөр хамгийн сайн сонголт.
Navitas at UMass Dartmouth-д сурах шалтгаан
Америкийн шилдэг их дээд сургуулиудад бакалавр, магистерийн зэргээ хамгаалах боломж
Нэг ангид цөөн оюутан суралцдаг тул багштай илүү ойр хамтран ажиллах боломж
Вэб сайт:http://www.umassd.edu