Танилцуулга 

1876 oнд Glasgow Normal School and Business College сургуулийн эзэмшигч болох A.W.Mell тус сургуулийн суурийг тавьжээ. Henry Harden Cherry анх 1890 онд тус сургуулийг эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгуулсан юм. 1906 онд Henry Harden Cherry нь Western Kentucky State Normal сургуулийн захирал нь болж байсан. 1922 онд сургууль нэрээ ѳѳрчлѳн Western Kentucky State Normal School and Teachers College болон дѳрвѳн жилийн сургалттай сургууль болон өөрчлөгдсөн байна. Түүний дараагаар нэрээ дахин ѳѳрчилж  1930 оноос эхлэн Western Kentucky State Teachers College нэрээр олонд танигдах болсон. Мѳн 1931 онд сургууль хичээлийн хөтөлбөртөө урлагийн чиглэлийн магистрын хичээлүүдийг нэмжээ. 1965 онд дахин гурван салбар коллежоо нээж дараа жилдээ нэрээ ѳѳрчлѳж Western Kentucky University болгожээ.

 WKU дараах бакалаврын төвшний коллежуудтай

 •  Боловсролын коллеж
 • Gordon Ford бизнесийн коллеж
 • Ogden шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн коллеж
 • Potter урлагийн коллеж
 • Их сургуулийн коллеж
 • Эрүүл мэндийн коллеж

Их сургуулийн магистерийн төвшний коллеж дараах мэргэжлүүдээр оюутан сургадаг:

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Урлаг
 • Урлагийн боловсрол
 • Бизнесийн удирдлага
 • Шинжлэх ухаан
 • Сувилахуйн ухаан
 • Нийгмийн ажил
 • Нийтийн удирдлага
 • Эрүүл мэндийн удирдлага
 • Нийтийн эрүүл мэнд
 • Боловсрол
 • Сувилахуй
 • Физик эмчилгээ

Нэр хүнд

 •  #32 in 
Regional Universities South 
 •  #21 in Best Colleges for Veterans 
 •  # 60 
in Best Value Schools 
 •  #11 in Top Public Schools 
 •  #92 in Best Undergraduate Engineering Programs 

Кампусын мэдээлэл

Western Kentucky University нь гурван кампусаас бүрддэг:

 • WKU Elizabethtow / Fort Knox
 • WKU Glasgow 
 • WKU Owensboro 
Вэб сайт: https://www.wku.edu/