Танилцуулга  

Australian College of Physical Education нь Австралийн Сиднейд байдаг 3-дахь шатны боловсролын хувийн байгууллага юм. Коллеж нь биеийн тамир, Спорт, Биеийн хөгжил-эрүүл мэнд, биеийн тамирын сургалт, спортын дасгалжуулалт, эрүүл мэнд, фитнес, хөгжмийн боловсролыг хамарсан сургалтын хөтөлбөрүүдийг санал болгодог. Australian College of Physical Education 1917 оноос залуу эмэгтэйчүүдэд зориулсан биеийн тамирын боловсролын байгууллагаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн Австралийн хамгийн эртний 14-дөх 3-дагч боловсролын байгууллага бөгөөд 1971 оноос эхлэн эрэгтэй оюутнуудыг элсүүлэн сургах болсон.

Australian College of Physical Education нь байгуулагдсан даруйдаа Сидней дэх Normanhurst School-д үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад хожим 1949 онд Petersham-уруу нүүн улмаар 1995 оноос эхлэн Сиднейн Олимп паркт байрлах болсон.

Коллеж нь бакалаврын төвшний 12, бакалаврын дараах төвшний 1 хөтөлбөрийг санал болгодог: 

Вэб сайт: https://www.acpe.edu.au