Танилцуулга
 

International Institute of Business and Information Technology нь Сиднейн томоохон боловсролын байгууллагуудын нэг юм. Тус байгууллага нь удирдалга, маркетинг, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлийн диплом олгох курсуудыг санал болгодог.

IIBIT нь Сиднейн төв бизнесийн дүүргийн төв хэсэгт байрладаг, дэлгүүр, кафе, ресторан, автобусны буудалд ойр. ITP боловсролын байгууллагын нэг салбар болохыхоо хувьд тус байгууллага нь чанартай боловсролыг санал болгохын сацуу сурагчидыг өөрсдийн чадавхиа бүрэн нээн хөгжүүлж, сонгосон салбартаа амжилт гаргах нөхцөл боломжоор хангаж ажилладаг.

Веб сайт: http://www.iibt.wa.edu.au/