Танилцуулга
 

Murdoch Institute of Technology нь Мурдок их сургуулийн кампуст байрладаг, оюутнуудад их сургуульд элсэн суралцахад туслах зорилготой боловсролын байгууллага юм.

Их сургууль элсэн суралцахад туслах олон зуучлалын хөтөлбөр байдаг бөгөөд тус институтын Мурдок их сургуулийн бэлтгэх хөтөлбөр нь тухайн сургуульд элсэх гол шалгуурыг хангаагүй байсан ч хүссэн мэргэжлээрээ элсэн суралцах боломжыг нээж өгдгөөрөө онцлогтой. Murdoch Institute of Technology нь жилд 3 удаа элсэлтээ авдаг бөгөөд хичээлийн хөтөлбөр маш өргөн хүрээг хамарсан байдаг учир оюутнууд хүссэн хичээлээ өөрийн цаг завдаа тааруулан сонгон судлах боломжтой.

Уг Мурдок их сургуулийн бэлтгэл курсэд суралцаж төгссөн оюутнуудын хувьд Мурдокын их сургуульд хүссэн мэргэжлээрээ бакалаврын хөтөлбөрт суралцах эрх нээгдэх юм.

Мурдокын их сургуулийн бэлтгэл курс нь дараах оюутнуудад илүү тохиромжтой:

  • Мурдокын их сургуулийн элсэлтийн шаалгуурыг хангах шаарадлагатай

  • 11 болон 12-р ангиасаа эхлэн эх сургуулийн бэлтгэл хөтлбөрт хамрагдах хүсэлтэй байгаа

Мурдок их сургуулийн бэлтгэл курсыг сонгох шалтгаа:

  • Мурдочын их сургуульд хүссэн мэргэжлээрээ суралцах боломж

  • Хичээл болон сургалтын цагаа өөрөө сонгох боломж

Дэмжлэг тусламж: Хөтөлбөрийн багш нар оюутнуудыг бүх талаар нь дэмжиж ажиллдаг.

Веб сайт: https://www.murdochinstitute.wa.edu.au