Танилцуулга

1851 онд байгуулагдсан Колумбиа Коллеж нь хувийн, ашгийн төлөө бус, хосолсон боловсрол олгодог, либерал урлаг, шинжлэх ухааны коллеж юм. Тус коллеж нь оюутнууддаа чанартай боловсролыг санал болгодог бөгөөд мэдлэг туршлагтай багш нараар хамт олноо бүрдүүлсэн.

Columbia College нь анх Christian Female College буюу Миссипи мөрний зүү хэсгийн мужын эмэгтэйчүүдэд зориулсан хамгийн анхны коллежоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байжээ. Коллеж нь нэрээ 1970 онд Columbia College болгон өөрчилж эмэгтэйчүүдийн 2 жилийн сургалттай коллежоос 4 жилийн сургалттай хосолсон боловсролын коллеж болсон. Коллеж нь өдөр, оройн болон цахим кампусуудаараа дамжуулан жилд дунджаар 29000 оюутан сургадаг. Мэргэжлийн болон бакалаврын зэргийн хөтөлбөрүүдийг санал болгохын зэрэгцээ магистерийн зэрэгт оюутан сургадаг. Коллежийн оюутнуудын хувьд гол кампус болон бусад салбар кампусууд, онлайн кампусуудаас сонгон суралцах боломжтой.

Байршил

Өдрийн болон оройн кампусууд нь Колумбиад байрладаг.

Мөн коллеж нь Кубын 13 мужид 35 кампустай

Элсэлт

Өдрийн ангидаа 1035 оюутан

Оройн ангидаа 1852 оюутан

Онлайн кампустаа 5102

Бакалаврын дараах түвшний хөтлбөрт 1193 оюутан элсүүлэн сургадаг.

Веб сайт: http://https://www.ccis.edu/