Танилцуулга

Girne American Universityнь Киприйн хойд хэсэгт орших Kyrenia хотод байдаг. Их сургуулийг Mr. Serhat Akpinar 1985 Америк хэв маяг бүхий дээд боловсролын байгууллагаар үүсгэн байгуулж байжээ.

Их сургуулийн салбар сургуульфакультет

1.Бизнес, эдийн засгийн факультет

2.Уран барилга, дизайн, урлагийн сургууль

3.Инженерчлэлийн факультет

4.Боловсролын факультет

5.Харилцаа холбооны факультет

6.Хүмүүнлэгийн ухааны факультет

7.Хуулийн факультет

8.Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны факультет

9.Шинжлэх ухаан технологийн бакалаврын дараахтөвшнийсургууль

10.Нийгмийн шинжлэх ухааны бакалаврын дараахтөвшнийсургууль

11.Хавсаргашинжлэх ухааны сургууль

12.Далай судлалын сургууль

13.Сувилахуйн сургууль

14.Спортын сургууль

15.Урлагийн сургууль

Их сургуулийн инженерчлэлийн факультет нь Иргэний инженерчлэл, комьпютерийн инженерчлэл, цахилгааныинженерчлэл, үйлдвэрийн инженерчлэл, эрчим хүчний системийн инженерчлэл, механикийн инженерчлэл, автоматжуулалтын инженерчлэл гэсэн 7 тэнхимээс бүрддэг.

Эрхэм зорилго

Их сургуулийн гол зорилго нь Америкийн боловсролыг залуу үеийнхэндтүгээндэлгэрүүлэх явдал юм бөгөөд энэхүү зорилгодоо хүрэх үүднээсүйл ажиллагааны өвөрмөц зохион байгуулалт, шинэчлэлийн систем, оюутанд чиглэсэн үйлчилгээ, оюутан төвтэй,ажилтандчиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийгсанаачланхэрэгжүүлсээр ирсэн.

Веб сайт: http://www.gau.edu.tr/en/