Танилцуулга

Neubrandenburg University of Applied Sciences нь 1991 онд байгуулагдсан2200 оюутантай. Их сургууль нь 4 факультеттай бөгөөд 10 өөр мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын болон бакалаврын дараахтөвшиндмэргэжилтэн бэлтгэдэг. Курс тус бүр дадлагажихсеместрийгбагтаадаг ба энэ нь оюутнуудад сонгосонмэргэжлийнхээчиглэлээр дадлагажиж, туршлага хуримтлуулахболомжийгбүрдүүлж өгдөг.

 

Үүний зэрэгцээ их сургууль нь бүс нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй судалгааны төсөл, дадлага ажил,эрдмийнажил зэрэг нь оюутнуудадирээдүйд ажлын байранд гараад хэрэг болох удирдлага, шинжлэх ухааны судалгааны чадваруудыг олж авахад тусалдаг.

 

Их сургууль нь бүс нутгийн, үндэсний болон олон улсынбайгууллагуудтайхамтран ажиллаж, орчин үеийн шинжлэх ухааны болоод мэргэжлийншаардлагаднийцэх үүнээс сургалтынхаакурсүүдэдбайнгын шинэчлэлт өөрчлөлтүүдийг хийсээр ирсний зэрэгцээ сургалтын шинэболомжийгоюутнуудад нээж өгөн шинэкурсүүдийгсанал болгодог.

 

University of Applied Sciences in Neubrandenburg ньжендерийнэрхтэгш байдлыг эрхэмлэн гэр бүлд ээлтэй их сургууль болохынхоо хувьд гэр бүлд ээлтэй ажил, сургалтын орчин, оюутнуудад сургалт судалгааныхаа хажуугаар гэр бүлтэйгээ хамт байх, аргэрийнхээасуудлыг зохицуулах боломжтой нийгмийн уур амьсгалыг бүрдүүлэн гэр бүл, ажил мэргэжлийнтэнцвэртэйбайдлыг сахих аливаасанаачлаг, үйл ажиллагаагидэвхтэйдэмждэг.

Хотын төвд байрлах их сургуулийнкампуснь орчин үеийн сургалтын анги танхим, техник хэрэгсэл, номын сан, оюутны дотуур байртай.

Веб сайт: https://www.hs-nb.de/en/

 

Бакалаврын хөтөлбөр: