Танилцуулга
 

Viadrina European University нь Германы Барденбургийн Франкфурт байдаг. 5200 оюутан, 160 багш ажилтантай тус сургууль нь Германы жижиг их сургуулиудын нэг юм. Их сургуулийн оюутнуудын 1000 орчим нь олон улсын оюутнууд байдаг байна.

Их сургууль нь Эдийн засаг-бизнес судлал, Хууль, Соёл судлал гэсэн 3 факультетаас бүрддэг. Сургуулийн боловсролын хөтөлбөрийн гол зорилго бол Европын улсуудын оюутнуудыг татах явдал бөгөөд одоогийн байдлаар их сургуулийн нийт оюутны 40 хувийг олон улсын оюутнууд бүрдүүлж байна. Их сургууль нь гадаад оюутныхаа тоогоор Германы их сургуулиудыг хошуучилдаг.

Viadrina European University нь Голландын Adam Mickiewicz University-тай ойр хамтын ажиллагаа тогтоон ажилладаг ба 2их сургууль хамтран Collegium Polonicum-г байгуулжээ. Мөн их сургууль нь судалгааны хэд хэдэн институтайгаас хамгийн нэр хүндтэй нь Frankfurt Institute of Transformational Studies юм. Угинститутийн эдийн засгийн шилжилтийн үеийн судалгаа шинжилгээнд оруулж буй хувьд нэмэр өндрөөр үнэлэгддэг.

Веб сайт: https://www.europa-uni.de/en/index.html