Танилцуулга
 

VISH нь сургалтын чанар, мэргэжилтнүүдийн чадварыг нэмэгдүүлж боловсролын салбарын хөгжлийг хурдасгах зорилготой, дотоодын болон олон улсын оюутнуудыг сургадаг олон улсын институт юм.

Тус институт ньбизнес, зочилохуйн үйлчилгээ, аялал жуулчлалын удирдлагын чиглэлийнкурсуудадоюутан залуусыг сурган, чадварлагмэргэжилтнүүдболгон төгсгөдөг.Институтийнбагш нарын хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, салбартаа тэргүүлэх байр суурьтайэрдэмтэд, эдийн засагчид, зөвлөхүүд, сэтгүүлчид байдаг.Институтийнсанал болгодогкурсүүднь онол, практик хосолсон хичээлүүдийг багтаадаг бөгөөд оюутнуудын тухайнкурсийнүргэлжлэх хугацаанд эзэмшвэл зохих мэдлэгийн хүртээмж үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх үүднээсбүх хичээл англи хэл дээр явагддаг. Чанартай тэнхимийн сургалт болон бие даах сургалтыннэгдсэнпрограммаароюутнуудыг сургадаг арга барил нь VISH олон улсын их сургуулийг бусад боловсролын байгууллагуудаас ялгах гол онцлог болохын зэрэгцээ олон улсын оюутнуудын хувьдинститутийгсонгон суралцах нэг шалтгаан нь болж өгдөг.

VISH-н сургалтын хөтөлбөр нь танд өрсөлдөөн ихтэй олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдөж, өндрөөр үнэлэгдэхэд туслах мэдлэг чадвар, давуу талыг олгох болно.

Веб сайт: http://vish.it/en/