Танилцуулга
 

Олон улсад үйл ажиллагаагаа явуулан олон улсын шинж чанартай болох явдал бол IPSantarém-н жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагддаг стратегийн зорилтуудын нэг юм. Иймдээ ч сүүлийн жилүүдэд IPSantarém гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар хэд хэдэн улстай тогтоосон хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Энэхүү зорилгоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд IPSantarém-н олон улсын боловсролын хөтөлбөрт хяналт тавин хэрэгжүүлэх гадаадын оюутнуудын тоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор IPSantarém International School-г байгуулсан.

Сургуулийн дийлэнх курсүүд Португали хэлээр явагддагч тусгай гэрээгээр заримхөтөл бөрийн хичээлүүдийг англи хэл дээр үзэж болно.

 Веб сайт: http://www.ipsantarem.pt/en/655-2/