Танилцуулга

UniversityШвейцарынМонтриукст байдаг хувийн их сургууль юм. Их сургууль нь бакалавр болон магистерийнтөвшнийтэнхимийнсургалтуудыг санал болгохын зэрэгцээ онлайн курстоюутан сургадаг. Бүхкурсийнхичээлүүд англи хэлээр явагддаг.

2011 ондMontreux Business Schoolнэртэйгээрбайгуулагдаж байсанMontreux Business University нь"Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн хороо-ниймагадлан итгэмжлэлийг хүртсэнийхээ дараа 2015 оны 10 сард нэрээ өөрчлөнMontreux Business University болжээ.

Montreux Business University–г сонгох шалтгаан

1.Montreux Business Universityнь олон улсын нэр хүндтэй байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийг хүртсэн. Тухайлбал:

  • ACBSP – Бизнесийн сургууль хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн хороо
  • ISO 9001:2008/ISO 29990:2010 – Олон улсынстандартчиллынбайгууллага
  • EFMD- Европын удирдлага хөгжлийн сан
  • CEEMAN- Төв болон Зүүн Европынудирдлагахөгжил
  • AVDEP- Canton of Vaud-н хувийн сургуулиудын холбоо

2.Нэг ангид цөөн оюутан суралцдаг учир оюутнуудбагш нартайгааилүү ойр харилцан бизнесийн талааргүнгүнзгийойлголттой болж сургалт илүү үр өгөөжтэй болдог.

3.Олон улс, үндэстний соёлыг нэг дорцогцолсонсургалтынорчин: Их сургуульд дэлхийн 15 үндэстний оюутнууд суралцдаг бөгөөд оюутнуудын хувьд мэдлэг эзэмшихийнхажуугааролон улсүндэстнийсоёлооссуралцахболомжтой.

4.Англиар ярьж, франц хэл сур: Хэл судлалын MBU төв нь оюутнуудад ахисантөвшнийбизнесийн англи хэлний харилцааны хичээл,эрчимжүүлсэнфранц хэлнийкурсийгтус тус санал болгодог. Эдгээркурсууднь оюутнууд болонбизнесийнмэргэжилтэй хүмүүст ярианы болоод бичгийн чадвараа мэргэжлийнтөвшиндхөгжүүлэхэд тусалдаг.

5.Montreux Business University нь нэр хүндтэй олон улсын их сургуулиудтай хамтран ажилладаг бөгөөд оюутнууддаа хичээлийн жилийн 1семестрэдгээр сургуулиудад суралцан өөр улс оны соёл, зан заншилтай танилцах боломж олгодог.

6.Их сургуулийн оюутнуудкурсийнажил,дадлагадааорчин үеийн дэвшилтэт технологийн ашигладаг бөгөөд MBU-нкампусньШвейцарынбусад их дээд сургуулиудаас илүү өндөр хурдныинтернетхолболтыг ашигладаг. Үүний зэрэгцээ анги танхим бүр ухаалаг самбар, Chromecast/Apple, DLNA зэрэг орчин үеийн техник хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон.

Хичээлүүд

Bachelor of Science

1. Master of Science

2. Master of business administration

Веб сайт: https://www.montreuxriviera.com/en/P5461/mbu-montreux-business-university