Танилцуулга

University of Applied Sciences Stralsund нь голлон бизнес, аялал жуулчлал, инженерчлэл, комьпютерийн шинжлэх ухааны салбаруудад мэргэжилтэн бэлтгэдгээрээ Германы бусад их дээд сургуулиудаас ялгаатай. Их сургууль нь оюутнуудад тэдний мэргэжилд болоод өнөөгийн нийгэмд чухалд тооцогддог дадлагад суурилсан сургалт судалгааны хөтөлбөрийг санал болгодог. Мөн их сургуулийг бусад их дээд сургуулиудаас ялгаж байдаг нэг гол онцлог бол итгэлцэл дээр суурилсан багш сурагчдын харилцаанаас гадна эмэгтэйчүүлийн нийгэмд эзлэх байр суурь, жендерийн асуудлыг хөндсөн сургалт, судалгааны ажлуудыг дэмждэг явдал юм.

Их сургууль нь 1991 оноосүйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх болсон ба өдгөө жилд 3000 орчим оюутан элсүүлэн авдаг.

 Веб сайт: https://www.hochschule-stralsund.de/

Боловсрол

Их сургуулийн цахилгааны инженерчлэл, комьпютерийн шинжлэх ухаан, бизнес судлал, механикийн инженерийн гэсэн 3 салбар сургууль нь дараахкурсүүдийгсанал болгодог: