Танилцуулга

University of Potsdamнь Германы Берлин-Бранденбургт байдаг улсын сургууль юм. Их сургууль нь Барндэнбург, Потсдамд 4 кампустай, факультетуудын зарим барилгууд UNESCO-н дэлхийн өвд бүртгэлтэй New Palace ofSanssouci-д байдаг.

Их сургууль нь хэмжээгээр Брандэнбургт 1-т, Берлин-Брандэбургийн метрополитан бүсэд 4-т ордог. 2009 онд University of Potsdamнь Германы шинжлэх ухааны системийн бизнесийн шинэчлэлийн агентлагаас олгодог "Excellence in Teaching" шагналыг хүртсэн.

2008-2009 оны хичээлийн жилд их сургуульд нийт 20000 оюутан суралцаж байсны 30 хувь буюу 5934 нь философийн факультет, 27 хувь буюу 5324 нь математик, шинжлэх ухааны факультетын оюутнууд байжээ. University of Potsdam-н оюутнуудын 58 хувийг эрэгтэй оюутнууд бүрдүүлдэг, нийт оюутны 2000 орчим нь гадаадын оюутнууд байдаг.

Их сургууль нь 2007 оноос эхлэн олонулсыннэр хүндээ ахиулан судалгаа шинжилгээний үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээстанихуйншинжлэх ухааны салбарт голлон судалгаа явуулах болсон. Үүнээс гадна их сургууль нь Герман, Франц, Англи хэлээр 100 гаруй мэргэжлийн хөтөлбөрийг оюутнуудад санал болгодог.

Кампус

Их сургууль нь Барндэнбург,Потсдамд4кампустайгаасголкампусньPark Sanssouci-д байдаг.