Танилцуулга

Westsächsische Hochschule Zwickau буюу Zwickau-нхавсаргашинжлэх ухааны сургууль нь технологи, эдийн засаг, байгалийн шинжлэх ухаан, урлагийн чиглэлийн 50 орчим мэргэжлийн хөтөлбөрийг оюутнуудад санал болгодог. Их сургууль нь 8 факультетаас бүрддэг.

Судалгаа

Их сургууль ньдэлхийдахинд эерэгнөлөөллийгүлдээж, судалгаа шинжилгээний салбарт тэргүүлэх байр суурьэзлэн үйл ажиллагаагаа явуулахыг зорьдог. Сургуулийн дийлэнх судалгаа шинжилгээнийбүтээлүүднь нийтийн цахилгаан тээврийг хөгжүүлэх, data glasses буюу ухаалаг шилийг хэрэглээнднэвтрүүлэхзэрэг техник, технологийн салбарын судалгаануудадилүүтэйанхаарсанбайдаг.

Байршил

Их сургууль ньZwickau, Reichenbach,Schneeberg зэрэг газруудадкампустайбөгөөд их сургуулийн зүгээс факультет,кампусуудааөргөтгөх талдээрихээхэн анхааран ажилладаг.

Их сургуулийн оюутнууд

WHZ-д дэлхийн өнцөг булангаас ирсэн 4,500 орчим оюутан суралцдаг. Их сургууль нь оюутнууддаа ирээдүйд ажлын байранд гараад шаардагдах чадваруудыг төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд туслан ихэнх цагаа сургуулийн багшажилчидтайшинэ мэдлэг олж аван, туршлага хуримтлуулан өнгөрөөхболомжийголгодог.

Хамтын ажиллагаа

Их сургууль ньХятад, Австралийн их дээд сургуулиуд,Volkswagen, Audi зэрэг олон улсын нэр хүндтэй компаниудтай хамтран ажиллаж оюутнууддаа ажлын туршлага хуримтлуулах олонболомжийгбүрдүүлж өгдөг.