AUT University
 Танилцуулга:

- Анх 1895 онд "Auckland-ын Техникийн сургууль” нэртэйгээр байгуулагдсан

- 1906 оноос "Auckland-ын Техник технологийн дээд сургууль” болж өргөжин тэлсэн.

- 2000 оны 01-р сарын 01-нээс эхлэн "Техник технологийн их сургууль” болсон.

- 2016 оны байдлаар 25000 оюутан, сурагчидтай (Бакалавр болон магистр)

Академийн зэрэглэл:

1. 2016-2017оны "Times Higher Education World University Rankings"-ын шалгаруулалтаар дэлхийн 600 гаруй шилдэг их дээд сургуулиудаас ОУ-тай явуулдаг үйл ажиллагаагаараа 20-рт орсон.

2. 2016-2017 оны "QS World University Rankings” шалгаруулалтаар AUT нь дэлхийн шилдэг 450 гаруй сургуулиудаас байрлал сайтайгаараа 40-рт орсон.

3. "QS Best Student Cities Rankings” шалгаруулалтаар 18 дугаарт эрэмбэлэгдсэн.

Мэргэжил /Бакалавр/


Вэб хаяг: http://www.aut.ac.nz/