Танилцуулга: Massey University нь жижигхэн хөдөө аж ахуйн коллежоос Шинэ Зеланд улсын хамгийн том их сургууль болон өргөжсөн. Massey University нь мал эмнэлэгийн шинжлэх ухааныг заадаг Шинэ Зеландын цорын ганц их сургууль юм. Тус сургууль нь хамгийн анх 85 сурагчидтай анхны ангиа нээснээс одоогоор жилд 35000 орчим оюутан, сурагчидтай болон өсөж дэвжсэн. 1879 онд Хойд Palmerston-д хөдөө аж ахуйн жижигхэн коллежийн суурь тавигджээ.
Мэргэжил: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Вэб хаяг: http://www.massey.ac.nz/