University of Auckland


  Танилцуулга:

 Auckland их сургууль нь Шинэ Зеландад байрлах томоохон сургуулийн

 нэг бөгөөд Шинэ Зеландын  Auckland хотод байрладаг. 1883 онд

 анх Шинэ Зеландын магадлан итгэмжлэгдсэн коллежоор анх

 үүсгэн байгууллагдсан. Тус их сургууль нь 40.000 гаруй оюутан,

 сурагчтай 6 кампустай сургууль  болон өргөжсөн байна.

 

Мэргэжлийн факультет

Судалгааний институт

· Урлаг

· Бизнесийн сургууль

· Бүтээл урлаг ба үйлдвэржилт

· Боловсрол ба нийгэм

· Инженер

· Хууль, шинжлэх ухаан

· Литтинг институт

· Оакландын био инженерын институт

 Оюутны хотхон:

1.Auckland CBDкампус нь хамгийн том оюутны хотхон бөгөөд сурагчдын дийлэнх хэсэг энд суралцдаг байна.

2.Tamaki кампус нь төв кампусаас 12 км зайтай байрладаг. Эрүүл мэнд, байгалийн шинжлэх ухаан, спорт, мэдээлэл технологи, харилцаа холбоо, электроник, материал болон үйлдвэрлэл, хүнс биотехнологи, мэдээллийн менежментийн болон дарсны шинжлэх ухааны сургуулиуд байрлана.

3.Grafton кампус нь эрүүл мэнд, эм зүй, нүд судлал болон анагаахын сургуулиуд байрлана.

4.Epson кампус нь боловсролын чиглэлээр суралцагчид мөн судалгаа болон заах арга зүйгээр суралцагчид байдаг.

5.Tai Tokerau кампус нь мөн боловсролын хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.

6.New market кампус 

 Бусад салбарын факультет:

1.Leigh Marine Laboratory нь далай судлалын кампус бөгөөд Cape Rodney – Okakari Point Marine Reserve буюу далай судлалын бааз дээр далайн амьтан, ургамалжилттай холбоотой бүхий л заах арга зүй судалгааны ажлыг хийдэг.

2.Manukau Institute of Technology нь боловсрол болон дүрслэх урлагийн оюутан сурагчид байрладаг. Эмнэлэг, номын сан, машины зогсоол, кафе зэрэг үйлчилгээний төвүүдтэй.

 Вэб хаяг: http://www.auckland.ac.nz/en.html