Howick College


Танилцуулга:

Howick коллеж нь 1974 онд үүсгэн байгуулагдсан. Шинэ Зеланд улсын Аукланд хотод байрладаг бөгөөд 13-19 насны 1.900 гаруй сурагчидтай. Тус коллеж нь Шинэ Зеланд улсын шилдэг 10 сургуулийн нэг юм.

 

Howick коллежийн амжилтууд:

  • Шинэ Зеландад байрлах нийт 89 сургуулиудын дунд явуулсан судалгаагаар урлаг, соёлын салбарт "#1”
  • Оюутнууд тоног төхөөрөмжтэй харилцах чадвар, ажлын ур чадвар "#3.
  • 2006 онд Шинэ Зеландад зохион байгуулагдсан Австралийн сургуулиудын дундах шинжлэх ухааны тэмцээнд шилдэг сургууль
 

 

                                                         

Сургалтын хөтөлбөр – Academic Pathways

Aнги: 9-10

  • Үндсэн хичээлүүд : Англи хэл, Математик, Байгалийн шинжлэх ухаан, Нийгмийн ухаан
  • Улиралд сонгон суралцах хагас жилийн курсын сонголт: Урлаг, Хэл соёл, Технологи ба Эрүүл мэнд, Анатоми

Англи: 11-13

  • Төгсөх ангийн сурагчид нийт хичээлээс 5-6 хичээлийг сонгож цаашид суралцах мэргэжлийн дагуу нарийвчлан суралцана
  • Сургалтын өндөр амжилт гаргасан төгсөгчид цаашид бакалаврын хөтөлбөрт тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой
  • Шинэ Зеланд улсын шилдэг сургуулиудын нэг учир цаашид нарийн мэргэшин суралцаж ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргах боломжтой байдаг.