Танилцуулга:

1883 онд Шинэ Зеландын тэргүүн хатагтайн зарлигаар анх охидуудад зориулсан Nelson коллеж үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд эдүгээ 1150 гаруй сурагчидтай үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнээс 50 гаруй нь ОУ-ын сурагчид юм.

ОУ-ын сурагчдад олгох давтлагын систем:

1.Сурагчдыг ирсэн өдрөөс нь үнэлэх.

2. Англи хэлний ангиудыг эрчимжүүлж, мэргэжлийн түвшинд хүргэх.

3. Англи хэлийг академик үр дүнд хүргэх

4.Гэрээсээ хол байгаа сурагчдад гэр бүлийн уур амьсгалыг мэдрүүлж, найдвартай туслаж дэмжих.

5.Гэртээ байлгах айлууд нөхөрсөг, найрсаг.

9, 10-р ангийн хичээлийн хөтөлбөр:

9, 10-р ангидаа зайлшгүй судалсан байх хичээлүүдийг үздэг. Үүнд:

-Математик

-Англи хэл

-Байгалийн ШУ

-Нийгмийн ухагдахуунууд

-Бусад хэлүүд

-Эрүүл мэнд болон бие махбодын боловсрол

-Технологи

-Уран зураг – Дүрслэх урлаг, хөгжим, жүжиг, бүжиг

11-13р ангидаа өөрсдөө мэргэжилийнхээ дагуу 1, 2, 3 дугаар чухал хичээлээ сонгох хэрэгтэй.

Вэб хаяг: http://www.ncg.school.nz/