Kaikorai Valley College

Танилцуулга:

Анх 1960 онд үүсгэн байгуулагдсан ба Шинэ Зеландын Dunedin хэмээх хотод байрладаг. 500 гаруй сурагчтайгаас 50 гаруй ОУ-ын сурагчид 8 улсаас хүрэлцэн ирж суралцдаг. Сурагчид нь 7-13-р ангийн хүүхдүүд, 11-19 насны хооронд байдаг.

Dunedin хотын тухай

30000 оюутан, сурагч сурах хүрээлэн буй орчинтой, 120000 хүн амтай, зүүн арлын 2 дох том хот юм. Сургуулиас 10 минут машинаар явах зайтай.

 

 

ОУ-ын сурагчдад зориулсан Англи хэлний тусламжийн тухай:

5 түвшинтэй ESOL-ын курс

7 хоног болгон 8-12 цаг хичээллэнэ

ESOL-ын анги болгонд 4-10 сурагчидтай.

Үнэхээр шаардлагатай тохиолдолд ганцаарчилсан, хувийн давтлага өгөх боломжтой.

Отагогын Их Сургуультай Foundation Year хөтөлбөрөөр хамтарч ажилладаг.

Вэб хаяг: http://kvcollege.co.nz/