Танилцуулга

Into London World Education Centre боловсролын төв нь 2013 онд байгуулагдсан. Уг боловсролын төвийг сонгосноор олон улын оюутнуудад зориулсан Англи хэлний курсууд, их дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Тус боловсролын төвийн курс нь таньд Их Британи улсын их сургуулиийн орчинд суралцаж, амьдрахад тань тусална. Мөн түүнчлэн дан ганц Лондонгоор зогсохгүй бусад хотууд дахь шилдэг их сургуулиудад суралцах боломжийг олгодог. Таньд зөв сонголт хийхэд тань туслах болно.

"Into London World Education Centre”–г сонгох 3 шалтгаан

1.Их британи улсын шилдэг их сургуулиудад бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн 1500 гаруй хөтөлбөрөөс сонгох суралцах боломжтой

2.Сурлагын онцгой амжилт гаргасан сурагчдад Их Британи улсын их сургуульд суралцах боломж олгодог.

3.Их сургуулиудад суралцах хүсэлт өргөдөл гаргахад үнэ төлбөргүй туслалцаа, дэмжлэг үзүүлдэг.