Notice:Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/nogoonjade.mn/public_html/wp-content/themes/salient/functions.php on line 2220
Мэдээ

Англи хэлний хамгийн түгээмэл 40 угтвар

Нийтэлсэн: March 19, 2020 Сэтгэгдэлгүй

Аливаа хэлийг сурахад үгийн сан маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хэл сурч буй хэн бүхэн үгийн сангаа нэмэгдүүлэхээр олон зуун үгийг нэг бүрчлэн чээжлэх гэдэг хүнд хэцүү, урт хугацаа шаардсан даалгавартай нүүр тулах шаардлагатай болдог ба ингэхдээ ихэвчлэн толь бичгээс нэг бүрчлэн чээжлэх эсвэл заавал тогтоох үгсийн жагсаалтыг гаргаж цаг бүр давтах нь элбэг байдаг. Хэдийгээр эдгээр нь үг тогтоох хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй аргууд боловч Англи хэл сурахад шинэ үг тогтоох илүү ухаалаг, илүү үр дүнтэй олон арга байдгийн нэг нь үгийн угтварийг тогтоох юм.

Англи хэлний ихэнхи үг нь угтвар, үгийн язгуур, дагавраас бүтдэг. Англи хэлний үгийн угтвар гэдэг нь үгийн эхэнд байрлах эхний хэдэн үсгийг хэлдэг. Эдгээр нь үгийг утгыг тэр чигээр нь өөрчилдөг бөгөөд үгийн угтваруудыг сурснаар олон зуун  үгийг илүү хялбархан тогтоох, хэдийгээр үгийг мэдэхгүй байсан ч утгыг нь гадарладаг болох боломжуудыг танд нээж өгнө.

Англи хэл дээрх хамгийн түгээмэл 40 угтвар:

Ambi- (Аль аль нь, хоёул)

 • ambidextrous – хоёр гараа хоёуланг нь ашиглах чадвартай байх

Anti – (Эсрэг)

 • antidote – хорны эсрэг үйлчлэх бодис

Astro – (Од)

 • astronomy – одон орон судлал

Bi- (Хоёр)

 • biannual — жилд хоёр удаа
 • bicycle — хоёр дугуйтай тээврийн хэрэгсэл

Co- (хамт)

 • cohabitate — хамт амьдрах
 • cooperate — хамтран ажиллах

Con- (эсрэг, нөгөө тал)

 • contradict — хүний ярьсны эсрэг зүйлийг хийх, ярих
 • confront — ямар нэгэн зүйлийн эсрэг тэмцэх, нүүр тулах

De- (доошоо)

 • descend — доошоо буух

Dis- (эсрэг, үгүй)

 • disappear — ил гарч ирэхийн эсрэг
 • dissatisfied — сэтгэл ханамжгүй

Em- (бий болгох, аливаа зүйлийг хийх)

 • empower — аливаа зүйлийг илүү хүчирхэг болгох
 • embrace — тэврэх үйлдлийг хийх

Extra- (илүү)

 • extraordinary — энгийнээс илүү
 • extravagant — байх хэрэгтэйгээсээ илүү нарийн, нямбай

Fore- (өмнө, урд)

 • foresee — аливаа зүйлийг болохоос нь өмнө харах
 • forehead — толгойны урд тал

Hetero- (өөр)

 • heterogeneous — маш олон өөр зүйлсийн бүлэг

Hind- (дараа нь, ар тал)

 • hindsight — аливаа зүйл болж дууссаны дараа ойлгох, олж харах

Homo- (ижил)

 • homogeneous — ижил төрлийн
 • homosexual — ижил хүйст
 • homonym — ижил дуудлагатай хоёр өөр үг

Im- (эсрэг, үгүй, бус)

 • impossible — боломж үгүй
 • impractical — тохиромж үгүй

In- (эсрэг, үгүй, бус)

 • incomplete — бүрэн бус
 • incompatible — тохиромжтой бус

Inter- (хоорондын)

 • international — улс хоорондын
 • interactive — хүмүүс эсвэл аливаа юмс хоорондын үйлдэл

Mal- (муу, буруу)

 • malfunction — буруу ажиллах
 • malicious — муу, хорон

Mid- (дунд, гол)

 • midpoint — гол цэг
 • midnight — шөнө дунд

Mis- (буруу)

 • mistake — буруу зүйл хийх

Mono- (нэг)

 • monotheistic — нэг бурхан итгэх үзэл
 • monocle — нэг нүдэнд зориулсан шил

Non- (-гүй)

 • nonsense — утгагүй

On- (ойр, холбогдсон)

 • online — интернетэд холбогдсон
 • onlooker — ойроос харж буй хэн нэгэн

Pan- (бүх)

 • pandemic — бүх улс орныг хамарсан өвчин

Ped- (хөл)

 • pedal — хөлөөр удирдах гишгүүр
 • pedestrian — хөлөөрөө алхаж яваа хүн

Post- (дараа)

 • postpartum — төрсний дарааа

Pre- (өмнө)

 • precaution — аливаа зүйл болохоос өмнө сэргийлэн арга хэмжээ авах

Pro- (урагшаа, төлөө)

 • proceed — урагшаа явах

Re- (дахин)

 • repeat — дахин хэлэх
 • revisit — дахин зочлох
 • reconstruct — дахин барих

Semi- (хагас)

 • semicircle — тойргын хагас

Sub- (доогуур)

 • subzero —0 градусаас доогуур
 • submarine — усан доогуур явагч

Sur- (аливаа зүйлээс дээгүүр, давах)

 • surpass — энгийн хэмжээг давах

Trans- (хооронд, өөрчлөлт)

 • transportation — аливаа газрын хооронд явах тээвэр
 • transform — гадаад төрх, харагдах байдалд өөрчлөлт гарах

Tri- (гурав)

 • tricycle — гурван дугуйтай тээврийн хэрэгсэл
 • triangle — гурван талтай дүрс

Twi- (хоёр)

 • twins — нэгэн дор зэрэг төрсөн хоёр хүн
 • twice — хоёр удаа

Ultra- (давсан, хэтэрсэн)

 • ultrasonic — хүний сонсголоос хэтэрсэн давтамж
 • ultraviolet — хүний хараанаас хэтэрсэн туяа

Un- (-гүй, эсрэг)

 • undone — хийгээгүй
 • uncomfortable — тухгүй

Uni- (нэг)

 • unicorn — нэг эвэртэй зөгнөлт морь
 • unicycle — нэг дугуйтай тээврийн хэрэгсэл

Under- (хангалтгүй)

 • understaffed — ажилчин хангалтгүй
 • underperform — аливаа зүйлийг хангалтгүй гүйцэтгэх 

Up- (дээш, өндөр, илүү сайн)

 • uplift — дээш өргөх

 

Сэтгэгдэл үлдээх