ТАНХИМЫН СУРГАЛТ

Ногоон Жэйд боловсролын төвөөс дараах танхимын сургалтыг санал болгож байна:

7-11 насны хүүхдийн сургалт

12-14 насны хүүхдийн сургалт

Хүүхдийн зуны сургалт

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

PTE Academic шалгалтад бэлтгэх сургалт

IELTS шалгалтад бэлдэх сургалт