fbpx
Мэдээ

2018 оны Австралийн сургалтын тэтгэлэг

Нийтэлсэн: January 9, 2013 Сэтгэгдэлгүй

Австралийн сургалтын тэтгэлэг бол Австралийн Засгийн газраас санхүүжүүлж, хойч үеийнхэнд суралцах, судалгаа хийх болон мэргэжил дээшлүүлэх боломж олгодог  урт, богино хугацааны сургалтын тэтгэлэг юм.

Австралийн тэтгэлэг нь:

 • хувь хүний чадамж, манлайлах ур чадварыг хөгжүүлснээр тухайн улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах болон
 • хувь хүн, байгууллага, улс орны түвшинд хүмүүсийн хооронд холбоо харилцаа тогтоох зорилготой.

Тус тэтгэлэг нь 2013 онд эхэлсэн бөгөөд Монгол Улсын хүний нөөцийг чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн.

Австралийн Засгийн газар бүх хүний хувь нэмрийг үнэ цэнэтэйд үздэг. Түүнчлэн нийгмийн бүх бүлэг, тухайлбал, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, орон нутгийн иргэдийн тэгш эрх, өргөн оролцоог хангахын төлөө ажилладаг.

Хөгжлийн тэргүүлэх салбар ба суралцах чиглэлүүд

 

Төрийн албаны удирдлага

 • Актуар судлал
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Аудит
 • Худалдааны эрх зүй
 • Бизнесийн удирдлага, засаглал
 • Эконометрик
 • Эдийн засаг
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Шүүх нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний нөөцийн удирдлага
 • Олон улсын бизнес/ худалдаа
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын харилцаа
 • Олон улсын худалдаа
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • Стратегийн удирдлага

Удирдлага бизнес, худалдаа

 • Актуар судлал
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Аудит
 • Бизнесийн мэдээлэл зүй
 • Худалдааны эрх зүй
 • Бизнесийн засаглал
 • Эдийн засаг/эконометрик
 • Санхүү/Санхүүгийн удирдлага
 • Шүүх нягтлан бодох бүртгэл
 • Олон улсын бизнес / худалдаа
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын худалдаа
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засаг
 • Улс төрийн эдийн засаг
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • Стратегийн удирдлага

Боловсрол

 • Боловсролын манлайлал
 • Боловсролын удирдлага
 • Боловсролын сэтгэл судлал
 • Дээд боловсрол

Инженерчлэл, уул уурхай, барилга хот байгуулалт

 • Иргэний нисэх
 • Дэд бүтцийн инженер
 • Барилгын удирдлага
 • Цахилгааны инженер
 • Электроникийн инженер
 • Байгаль орчны инженер
 • Эрчим хүч, эрдэс баялгийн инженер
 • Дэд бүтцийн хөгжил
 • Ложистикийн удирдлага
 • Материал судлал
 • Материалын инженер
 • Авто инженер
 • Уул уурхайн инженер
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Тээврийн инженер
 • Тээврийн удирдлага
 • Технологи
 • Хот/Бүс нутгийн төлөвлөлт

Байгаль орчин, хөдөө аж ахуй

 • Хөдөө аж ахуй
 • Хөдөө аж ахуйн бизнес
 • Биотехнологи
 • Эко аялал жуулчлал
 • Байгаль орчны боловсрол
 • Байгаль орчны эрх зүй
 • Байгаль орчны удирдлага
 • Ойн удирдлага
 • Геологи
 • Газар зүйн мэдээллийн шинжлэх ухаан /технологи
 • Геофизик
 • Гидрогеологи
 • Гидрологи
 • Байгалын нөөцийн удирдлага
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Тогтвортой байдал
 • Орон нутгийн хөгжил
 • Мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан

Эрүүл мэнд

 • Эрүүл мэндийн удирдлага
 • Сэтгэл судлал
 • Нийгмийн эрүүл мэнд

Мэдээлэл харилцааны технологи

 • Мэдээллийн удирдлага
 • Мэдээллийн технологийн удирдлага
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Нанотехнологи

Соёл ба хөгжил судлал

 • Хөгжлийн бэрхшээл судлал
 • Жендер судлал
 • Хүний эрх судлал
 • Олон улсын хөгжил судлал
 • Мэдээлэл, харилцаа холбоо
 • Нийгмийн ажил, нийгмийн хамгаалал судлал

 

Тавигдах шаардлагууд

2018 оны англи хэлний шаардлагууд

 • Хөгжлийн бэрхшээлээ мэдүүлж нотолсон өргөдөл гаргагчид Academic IELTS-ийн голч оноо 5.0-аас доошгүй, Унших, Бичих оноо 5.0-аас доошгүй дүнтэй гэрчилгээ ирүүлнэ.
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчийн Сонсох, Ярих чадварын оноо 5.0-аас доош бол, болзол хангасанд тооцно.
 • Өргөдөл гаргагчид Монгол Улсын их, дээд сургуульд бакалаврын зэрэг эзэмшсэн бол дипломын голч оноо нь 3.0, түүнээс дээш, бусад оронд бакалаврын зэрэг дүүргэсэн бол тухайн боловсрол нь Австралийн их сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байна.
 • Хөдөө орон нутагт ажиллаж, амьдарч байгаа өргөдөл гаргагчид 2019оны 1 дүгээр сарын 1ний байдлаар хүчинтэй Аcademic IELTSийн голч оноо 5.0аас доошгүй (TOEFLийн дүйцэх), үүнээс унших, бичих ур чадварын оноо 5.0аас доошгүй дүнтэй байна.
 • Хөгжлийн бэрхшээлгүй өргөдөл гаргагч 2018оны 2 дугаар сарын 1ний байдлаар, хоёроос дээш жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн гэдгээ нотолно (хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг оруулж тооцно).
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж нотолсон өргөдөл гаргагчдад хоёр жил тасралтгүй ажил эрхэлсэн байх шаардлага тавигдахгүй

Жич: интернэтэд суурилсан болон цаасан хэлбэрээр өгдөг Official TOEFL-ийн дүйцэх оноог хүлээн зөвшөөрнө.

Санамж

 • IELTS, TOEFLийн гэрчилгээ хоёр жил хүчинтэй байдаг. Иймд 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс хойш шалгалт өгсөн байх ёстой.
 • Өмнө нь гадаадад магистрын түвшний боловсрол эзэмшсэн өргөдөл гаргагч Австралийн сургалтын тэтгэлэгт ижил чиглэлээр өргөдөл гаргаж болохгүй.

 

Хэзээ зарлагддаг вэ?

Эхлэх хугацаа 2018.02.1

Дуусах хугацаа 2018.04.30

Бүрдүүлэх материал

 • Төрсний гэрчилгээ (эх материалын хуулбар ба Англи орчуулга)
 • Монгол улсын иргэний үнэмлэх
 • Дээд боловсролын гэрчилгээ (бакалавр, магистрын төвшин эх материалын хуулбар ба англи орчуулга)
 • Дипломын хавсралт (эх материалын хуулбар ба англи орчуулга )
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • IELTS эсвэл TOEFL-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Одоо хөдөлмөр эрхэлж буйг тодорхойлсон Ажил олгогчийн албан захидал (байгууллагын тамгатай монгол эх ба англи орчуулга)
 • Академик тодорхойлолт (тамгатай) Судалгааны магистрын өргөдөл гаргагчид академик байгууллага, эрдэмтний хоёр тодорхойлолт хавсаргана. Хэрэв тодорхойлолтууд монгол хэл дээр бол, англи орчуулга хэрэгтэй.
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (тамгатай) Монгол хэлээр бол англи орчуулгыг хавсаргана.
 • Товч намтар (англи хэлээр, сүүлийн 2 жилийн ажлын туршлагыг дэлгэрэнгүй)

 

Сэтгэгдэл үлдээх