ТАНИЛЦУУЛГА

Австрали улсад долоон оюутны хотхонтой ба Ром хотод нэг оюутны хотхонтой Австралийн Католик Их Сургууль (ACU) нь албан ёсоор, онлайнаар танилцуулгаа хийх гэж байна!

Хэзээ

2022.10.29-нд 12:00 цагаас онлайнаар явагдана.

Хэн?

Их сургуулийн албан ёсны төлөөлөгч удирдан явуулна.

Онлайн танилцуулга уулзалтад:

1

Сургалтын хөтөлбөр

Их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлогийн талаар
2

Элсэлт

Элсэн суралцахад ямар ямар алхамууд хийх хэрэгтэй талаар
3

Төлбөр

Сургалтын төлбөр болон тэтгэлэгийн талаар
4

Тэтгэлэг

Сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийн талаар
5

Карьер

Суралцаад төгссөний дараах ажлын байр, карьер боломжуудын тухай нээлттэй зөвлөх болно.

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх:

ACU 10.29
Language score (Хэлний оноо): *Хэлний оноотой бол сонгоно уу*
Academic background (Боловсролын түвшин):