ТАНИЛЦУУЛГА

Дэлхийн шилдэг 1%-т багтах Австралийн залуу их сургууль болох University of Canberra-н албан ёсны танилцуулга болох гэж байна.

Хэзээ

2023.06.05-нд 17:00 цагаас явагдана.

Хэн?

Их сургуулийн албан ёсны төлөөлөгч олон улсын оюутнуудын элсэлт хариуцсан менежер Daniel Konno удирдан явуулна.

Танилцуулга уулзалтад:

1

Сургалтын хөтөлбөр

Их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлогийн талаар
2

Элсэлт

Элсэн суралцахад ямар ямар алхамууд хийх хэрэгтэй талаар
3

Төлбөр

Сургалтын төлбөр болон тэтгэлэгийн талаар
4

Тэтгэлэг

Сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийн талаар
5

Карьер

Суралцаад төгссөний дараах ажлын байр, карьер боломжуудын тухай нээлттэй зөвлөх болно.

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх:

University of Canberra 06.05
Language score (Хэлний оноо): *Хэлний оноотой бол сонгоно уу*
Academic background (Боловсролын түвшин):