Notice:Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/nogoonjade.mn/public_html/wp-content/themes/salient/functions.php on line 2220

Өсвөр насны хүүхдийн англи хэлний танхимын сургалт

Нийтэлсэн: |

1 түвшин үргэлжлэх хугацаа 2 сар

Цаг сонгох: 10:00-12:00, 15:00-17:00

Хөгжөөнт тоглоом, дуу шүлэг, унших материал зэрэг хөгжөөнт хичээлүүд

Мэргэжлийн, залуу багш

Хүүхдийн сэтгэл зүй, сурах чадварт тохирсон сонирхолтой хөтөлбөр

Төлбөр- 1 сарын 250,000₮
1 түвшин – 500,000₮

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ
Манай өсвөрийн англи хэлний сургалт нь 12-14 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлогт тохируулан англи хэлийг сонирхолтой байдлаар заан дүрмийн мэдлэг болон хэлний үндсэн 4 чадварыг зэрэг хөгжүүлнэ. Мөн тэдний гадаад орчин, байгаль дэлхий болон танин мэдэхүйн мэдлэгт нь хувь нэмэр оруулахуйц үгийн сан, унших материал, видео зэргийг хичээлийн хөтөлбөртөө багтаасан. Манай сургалтанд сууснаар хүүхэд англи хэлний түвшингээ нэмэгдүүлэхээс гадна бусадтай хамтран ажиллах, олны өмнө ярих, хүүхдүүдийн дунд өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх зэрэг чадварт суралцана.

Суурьтай анхан шат 

Дүрмийн дагуу зөв бичих, хам сэдвийн хүрээнд яриаг дэмжлэгтэй ойлгож, өөрийгөө илэрхийлж сурах

Дунд шат

Дүрэм, цагийн хоорондын нарийн ялгааг таньж мэдэх, зохион бичлэг бичих, үндсэн мэдлэгийг өргөжүүлэх

Ахисан шат

Дүрэм, цагийн хоорондын нарийн ялгааг таньж мэдэх, эсээ бичих, өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх

СУРГАЛТЫН ТҮВШИН:

JUNIOR LEVEL 1

Энэхүү түвшинд хүүхэд англи хэлний өгүүлбэрийн бүтцийг ойлгож авах, анхан шатны дүрмүүдийг эмх цэгцтэйгээр ойлгох, энгийн бичвэрүүдийг унших болон ярих чадварт суралцана. Мөн олон улсын соёл, боловсролын систем зэргийн талаар мэдлэгтэй болно.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 48 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг

JUNIOR LEVEL 2

Дүрмийн мэдлэгийг өргөн хүрээнд сурах, үгийн сангаа баяжуулахаас гадна тэдгээрийг ашиглан бичих чадварт суралцана. Тодорхой сэдвийн хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлэх зарчмаар ярианы чадварыг нэмэгдүүлнэ. Бидний гайхалтай дэлхий, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй байх зэрэг хүүхэд зөв иргэн болж төлөвшихөд тустай хичээлийн агуулгатай.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 48 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг

JUNIOR LEVEL 3

Сонирхолтой зохиол сонсох, бичлэг үзэх эргээд түүнийхээ талаар ярих зэргээр сонсох болон ярих чадварыг сайжруулахын сацуу дүрмээ бататгаж, илүү гүнзгийрүүлэн судлах болно. Хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, аялаж болох үзэсгэлэнтэй газрууд, сонин содон барилга байгууламжууд гэх мэт хүүхдийн танин мэдэхүйд чиглэсэн хичээлийн агуулгатай.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 48 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг

 

JUNIOR LEVEL 4

Өргөн хэрэглээний үгсийн сан болон дүрмийн мэдлэгтэй болохоос гадна их хэмжээний бичвэр уншиж ойлгох, эсээ бичих, ярианы чадваруудыг тус тус хөгжүүлнэ. Техник технологи, уран зохиолын холбогдолтой агуулгын дагуу тухайн сэдвийн үг хэллэгийг сурах, орчуулах чадварт суралцана.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 48 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг

 

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хэлний үндсэн 4 чадварыг
хамтад нь хөгжүүлэх хөтөлбөр

Дүрмийн болон ярих, унших, сонсох, бичих 4 чадварыг ижил түвшинд хөгжүүлнэ.

Үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт
хөгжих боломж

Бусадтай хамтран хичээллэж, багаар асуудал шийдвэрлэх чадвартай болно.

Цогц мэдлэг

Хэлний 4 чадвар болох унших, бичих, ярих, сонсох болон дүрмийн мэдлэгийг ижил түвшинд хөгжүүлэхээс гадна өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэглэх практик мэдлэгийг олгоно.

Нэмэлт хөтөлбөр

Хүүхдийн сонирхолд суурилсан хөгжөөнт тоглоом тоглох, шүлэг зохиол унших олон дагсалыг хичээл дээр ажиллана.

Хүүхдийн Англи хэлний танхимын сургалт

Нийтэлсэн: |

1 түвшин үргэлжлэх хугацаа 2 сар

Цагийн сонголт: 10:00-12:00, 15:00-17:00

Хөгжөөнт тоглоом, дуу шүлэг, унших материал зэрэг хөгжөөнт хичээлүүд

Мэргэжлийн, залуу багш

Хүүхдийн сэтгэл зүй, сурах чадварт тохирсон сонирхолтой хөтөлбөр

Төлбөр- 1 сарын 250,000₮
1 түвшин – 500,000₮

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ
Бага насны хүүхдийн гадаад хэлийг сурах чадвар насанд хүрэгчдийнхтэй харьцуулахад өндөр байдаг. Хүүхдэд шинэ хэл заахдаа бүтэц, хэллэг, дүрмийн хувьд зөв суурийг тавьж өгвөл насан туршийн мэдлэг болж үлддэг. Тиймээс бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хүүхдийн насны онцлог, сэтгэн бодох чадварт тулгуурлан англи хэлний 7 түвшинтэй хүүхдийн сургалтыг боловсруулсан юм. Манай боловсролын төв таны хүүхдэд насан туршийн мэдлэг болох англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийг санал болгож байна.

Read More

Өсвөр насны хүүхдийн англи хэлний онлайн сургалт

Нийтэлсэн: |

Үргэлжлэх хугацаа 2 сар

Хэзээ ч хаанаас ч хичээлээ үзэж болно

Шинэ хичээл бүрийг хязгааргүй давтаж үзэх боломжтой

Олон жилийн туршлагатай PhD цолтой Англи багшийн боловсруулсан хөтөлбөр

Хөгжөөнт тоглоом, унших материал, 7 хоног тутмын зөвлөгөө, лайв видео

Төлбөр- үндсэн 180,000₮ → нэг сарын 90,000₮

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Монгол сурагчдын хувьд англи хэлийг 5-р ангиас эхлэн үздэг билээ. Гэвч хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургалтаар олж авсан мэдлэг цаашид гадаадын их дээд сургуульд элсэн ороход хангалттай байж чаддаггүй.
Иймд манай боловсролын төв таны хүүхдэд насан туршийн мэдлэг болох англи хэлний  сургалтыг тусгайлан боловсруулсан хөтөлбөрийн хамтаар санал болгож байна.

Суурьтай анхан

Дүрмийн дагуу зөв бичих, хам сэдвийн хүрээнд яриаг дэмжлэгтэй ойлгож, өөрийгөө илэрхийлж сурах

Анхан дунд

Дүрэм, цагийн хоорондын нарийн ялгааг таньж мэдэх, эсээ бичих, үндсэн мэдлэгийг өргөжүүлэх

СУРГАЛТЫН ТҮВШИН:

СУУРЬТАЙ АНХАН

Суурьтай анхан шат:

Тус түвшинд суурь мэдлэгтэй, чөлөөтэй уншиж чаддаг боловч дүрмийн мэдлэг дутмаг, ярианы болон бусад чадвараа нэмэгдүүлэх зорилготой хүүхдүүд суралцахад тохиромжтой. Хүүхдийн өдөр тутмын харилцан яриаг ойлгох, ярилцах чадварыг нэмэгдүүлнэ. Мөн дүрмийг нарийвчилсан бүтцийн аргаар зааж өгнө.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 20
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр онлайн хичээл
2 өдөр live meeting
Хичээллэх цаг Онлайн хичээлийг хүссэн үедээ үзэх боломжтой
Live хичээлийг нөхөж үзэх боломжтой

АНХАН ДУНД

Анхан дунд шат:

Харилцан  яриа ойлгодог боловч чөлөөтэй ярьж чаддаггүй, дүрмийн мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх сонирхолтой, бичих чадварт илүү суралцахаар зоригсод уг түвшинд суралцвал тохиромжтой. Дүрмийн мэдлэгийг өргөн хүрээнд заахаас гадна өөрийн сонирхсон сэдвээр эсээ, зохион бичлэг бичих чадварт сургана. Түүнчлэн хэлний бусад чадварын мэдлэгийг давхар өргөжүүлнэ.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 20 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр онлайн хичээл
2 өдөр live meeting
Хичээллэх цаг Онлайн хичээлийг хүссэн үедээ үзэх боломжтой
Live хичээлийг нөхөж үзэх боломжтой

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хичээлийн
хөтөлбөр

Хүүхдийн насны онцлог, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хэлний үндсэн чадварууд болон дүрмийн мэдлэгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Залуу
багш

Олон жилийн туршлагатай, PhD цолтой Англи багшийн хяналтан доор, тус багшийн боловсруулсан хөтөлбөрийн дагуу  хүүхдийн сонсох, бичих, унших болон дүрмийн хичээлүүдийг мэргэжлийн, залуу  Монгол багш чанартай заана.

Цогц мэдлэг

Хэлний 4 чадвар болох унших, бичих, ярих, сонсох болон дүрмийн мэдлэгийг ижил түвшинд хөгжүүлэхээс гадна өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэглэх практик мэдлэгийг олгоно.

Уян хатан

Англи хэлний үндсэн чадваруудаа сайжруулахаас гадна сонирхолтой аргаар дүрмийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэх бөгөөд видео хичээлүүдийг суралцаж байх хугацаандаа хэдэн ч удаа давтан үзэх боломжтой тул суралцагч өөрийн хурдаар суралцаж, шинэ мэдлэгийг баттай олж авах боломжтой.

Англи хэлний хүүхдийн зуны сургалт

Нийтэлсэн: |

Үргэлжлэх хугацаа 1 сар

Хичээл эхлэх огноо: 2022 оны 06 сарын 06

Цагийн сонголт: 10:00-12:00, 15:00-17:00

Насны ангилал: 7-11, 12-14

Сонирхолтой, бүтээлч хичээлийн хөтөлбөр

Төлбөр- 250,000₮

Сэтгэл хөдөлгөм зуны сургалтад хамтдаа явцгаая!

Англи хэл сурангаа төрөл бүрийн зүйлийг мэдэж, урлан хийх зорилготой “Хүүхдийн Зуны Англи хэлний сургалт”  маань тун удахгүй эхлэх гэж байна!
Энэхүү сургалтаар хүүхэд олон янзын авхаалж шаардсан даалгавруудыг биелүүлж, хөгжөөнт тоглоом тоглож, сонирхолтой таавруудыг тааж Англи хэлний шинэ мэдлэгийг олж авах юм. Мөн Англи хэлний мэдлэгээ тэлэхээс гадна багаар ажиллах чадварт суралцаж, гар урлалд шамдах зэргээр цагийг үр бүтээлтэй, хөгжилтэй өнгөрүүлэх болно.

НАСНЫ АНГИЛАЛ

Хүүхдийн Зуны Англи хэлний сургалт нь 7-11 нас, 12-14 нас гэж хоёр хуваагдах ба 1 ангид нийт 10 хүүхэдтэй хичээллэдэг учир хүүхэд бүртэй тулж ажиллан, үр бүтээлтэй сургалтыг явуулдаг.

ХӨТӨЛБӨР

Сургалт нь Англи хэлний мэдлэгийг олгохоос гадна хүүхдийн бүтээлч болон уран сэтгэлгээг хөгжүүлдэг шинэ бүтээл хийх хөтөлбөртэй.

ЦАГИЙН СОНГОЛТ

Тус хөтөлбөр нь өглөөний анги 10:00-12:00, өдрийн анги 15:00-17:00 гэсэн хоёр цагийн сонголттой.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

ХҮҮХДИЙН ЗУНЫ АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨР:

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 4 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 24 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээллэх цаг 10:00-12:00
15:00-17:00
Сурагчдын сэтгэгдэл:
ЗУНЫ СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ:

ЗУНЫ СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ:

Хичээллэх цагийн хуваарь сонгоно уу:
Хичээллэх цагийн хуваарь сонгоно уу:

Солонгос хэлний танхимын сургалт

Нийтэлсэн: |

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ

Солонгос хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь чухал байдаг. Иймд бид тухайн суралцагчийн солонгос хэлний түвшин, суралцах зорилгоос хамааран хэд хэдэн шатлал бүхий сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хичээллэж байна.

Анхан шат 

Өдөр тутамд хэрэглэгддэг харилцан ярианы суурь мэдлэг эзэмших

Дунд шат

Хэлзүйн дүрмийн дагуу зөв бичих, өөрийгөө бүрэн илэрхийлэн ярих чадварыг сайжруулах

TOPIK

Topik (3,4-р түвшин) тестийг амжилттай сайн хийж хүссэн оноогоо авах.

СУРГАЛТЫН ТҮВШИН:

АНХАН ШАТ

ТҮВШИН 1

Анхан шатны Level 1 төвшинг үзэж дууссанаар өөрийгөө танилцуулах, хоол захиалах эд бараа худалдаж авах, зам асуух, цаг агаарын тухай ярилцах зэрэг нэн чухал өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэх үг хэллэг дүрмийг эзэмших болно. Солонгос хэлний зөв, цэгцтэй суурь мэдэгдэхүүнтэй болох бөгөөд Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтын талаар мэдээлэл авч өндөр  оноо авах арга барилд суралцана. Солонгос хэлний унших, ярих, сонсох, бичих чадварыг зэрэг эзэмшихээс гадна Солонгос орны ёс заншлаас суралцана.

ТҮВШИН 2

Анхан шатны Level 2 төвшинг үзэж дууссанаар өөрийн төлөвлөгөө хүсэл, эрмэлзэл шаардлагыг илэрхийлэх, эмнэлэг эмийн сангаар үйлчлүүлэх өвдсөн болон таагүй байгаа зүйлийн талаар тайлбарлах, дурсамж хөгжилтэй явдлын талаар ярилцах зэрэг чухал чадваруудыг эзэмших болно. Солонгос хэлний зөв, цэгцтэй суурь мэдэгдэхүүнийг эзэмшихээс гадна өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг үг хэллэгийг сурч өөрсдийн санаа бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх арга барилд суралцана. Солонгос хэлний унших, ярих, сонсох, бичих чадварыг зэрэг хөгжүүлэхээс гадна Солонгос орны ёс заншлаас суралцана.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 76 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг
Хичээллэх цаг 19-21 цаг

ДУНД ШАТ

ТҮВШИН 1

Дунд шатны Level 1 төвшинг үзэж дуусгаснаар сургууль, хоол, худалдан авалт, банк санхүү, интернет, аялал, эрүүл мэндтэй холбоотой үг хэллэгийг гүнзгийрүүлэн суралцаж тусламж хүсэх, мэдээлэл хайх, хүсэл мөрөөдлөө илэрхийлэх, зөвлөгөө өгөх зэрэг өдөр тутмын амьдралд тохиолдох үг хэллэгийн эзэмших болно. Илүү академик төвшинд унших, бичих, ярих чадварыг хөгжүүлнэ. Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтад ирдэг зайлшгүй мэдэж байх 2300 үгнээс цээжлэн шалгалтын материал дээр ажиллана. Ингэснээр суралцагч бие даан шалгалтад бэлдэхэд тусална.

ТҮВШИН 2

Энэ төвшинд олон нийтийн байгууллага болон нийгмийн харилцаанд оролцоход чухал шаардлагатай үг хэллэгүүдээс суралцаж бичиг хэрэг хөтлөх, мэргэжлийн ном сурах бичгээс тодорхой төвшинд уншиж ойлгох чадварыг эзэмшинэ. TV мэдээ, сонины ярилцлага зэрэг албан ёсны үг хэллэг бүхий мэдээллийг уншиж ойлгох чадварт суралцана. Өргөн хэрэглэгддэг үг хэллэг, Солонгосын соёлоос суралцаж, нийгэм соёлын мэдээллийг тодорхой төвшинд ашиглаж чадна.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 76 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг
Хичээллэх цаг 19-21 цаг

TOPIK ШАТ

ТҮВШИН 1

Топикийн шалгалт нь сонсох, унших, бичих гэсэн 3 хэсгээс бүрдэх ба энэ төвшинд сонсох, унших дасгалыг хэрхэн зөв хийж өндөр оноо авах арга барилд суралцана. Топикийн шалгалтын материал дээр ажиллах тул 100 хувь практик сургалт байна. Мөн топикийн шалгалтад өргөн хэрэглэгддэг үг хэллэг дүрмээс суралцана.

ТҮВШИН 2

Энэ төвшинд Топикийн шалгалтын дээрх 3 чиглэлээр гүнзгийрүүлэн суралцана. Ялан гуяа топикийн шалгалтын хамгийн хэцүү хэсэг болох бичих арга барилд илүү түлхүү суралцана. Улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын чиглэлээр бичигдсэн мэдээллийг боловсруулах дадал эзэмшинэ. Мэргэжлийн чиглэлийн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, ном сурах бичиг зэргийг уншиж ойлгоход шаардлагатай үг хэллэгийг тодорхой төвшинд сурна.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8-10 долоо хоног
Хичээллэх цаг 19-21 цаг
Нийт хичээллэх цаг 76 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа 2 цаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хичээлийн
хөтөлбөр

Солонгос хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь чухал байдаг. Иймд бид тухайн суралцагчийн солонгос хэлний түвшин, суралцах зорилгоос хамааран 6 шатлал бүхий сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хичээллэж байна.

Туршлагатай
багш

Олон жилийн туршлагатай багш нар таны сонсох, бичих, унших болон дүрмийн хичээлүүдийг эрчимжүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу чанартай заана.

Солонгосын шилдэг их дээд сургуульд
тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Шилдэг их дээд сургуулиудад хүссэн мэргэжлээрээ тэтгэлэгтэйгээр хэлний бэлтгэл, баклавр, магистр, докотрын зэрэг хамгаалах сургалтанд элсэн суралцах гүүр болон ажиллаж байна

TOPIK шалгалтанд
өндөр оноо авах

Манай хэлний төвийн солонгос хэлний сургалтанд 2-11 сарын хугацаанд суралцагчиддаа TOPIK I болон TOPIK II (3,4-р түвшин), гүнзгий шатны суралцагчдаа TOPIK II (5-р түвшин)-ний баталгаа өгдөг.

Үргэлжлэх хугацаа 2 сар

Хэзээ ч хаанаас ч хичээлээ үзэж болно

Шинэ хичээл бүрийг хязгааргүй давтаж үзэх боломжтой

Солонгос улсад суралцан төгссөн, туршлагатай PhD цолтой багш

Гарын авлага, унших материал, 7 хоног тутмын зөвлөгөө, лайв видео

Төлбөр- 360,000₮
1/15-наас өмнө бүртгүүлбэл 50% хямдралтай

PTE Academic сургалт

Нийтэлсэн: |

Үргэлжлэх хугацаа 1-2 сар

Тусгайлан бэлдсэн хичээлийн хөтөлбөр

Албан ёсны сурах бичиг, бэлтгэл тест

Олон жилийн туршлагатай, Ph.D. цолтой гадаад багш

Богино хугацаанд, шаардлагатай чадварыг эзэмших

Төлбөр- 1 сарын 500,000₮

PTE СУРГАЛТ

PTE Academic нь дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын хэмжээнд суралцах, цагаачлах зорилготой хүмүүст зориулсан англи хэлний компьютерт суурилсан тест юм. Тус сургалт нь PTE Academic шалгалтыг өгөхөөр төлөвлөж буй хүмүүсийг бэлтгэх зорилготой ба ердийн Англи хэлний сургалттай харьцуулахад голчлон PTE Academic шалгалтын тухай, шалгалтанд бэлдэх арга барил, шалгалтын бүтэц, агуулгын талаар заах болно.

1 сарын сургалт 

PTE Academic шалгалтын бүтэц, агуулга болон шалгалт өгөх арга барилын талаар суралцах

2 сарын сургалт

Шалгалтын талаар ерөнхий мэдлэгийг суралцсаны дараагаар тестүүд дээр ажиллах, албан ёсны туршилтын шалгалт /mock test/ өгөх

СУРГАЛТЫН ТҮВШИН:

1 САРЫН СУРГАЛТ

1 сарын сургалтыг үзэж дууссанаар PTE Academic шалгатын бүтэц, агуулгын талаар бүрэн ойлголттой болж, шалгалтын хэсэг тус бүрийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай чадварууд суралцах бөгөөд PTE Academic шалгалтыг өгөх арга барилтай болно.

 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 4-5 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 36 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээллэх цаг Оройн анги – 18:00-21:00
Өдрийн анги – 16:00-19:00

2 САРЫН СУРГАЛТ

2 сарын сургалтыг үзэж дууссанаар суралцагч эхний сард PTE Academic шалгатын бүтэц, агуулгын талаар бүрэн ойлголттой болж, шалгалтын хэсэг тус бүрийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай чадварууд суралцах бөгөөд PTE Academic шалгалтыг өгөх арга барилтай болно. Харин дараагийн сард өөрийн олж авсан мэдлэгээ бататгах албан ёсны тестүүд дээр ажиллаж, практик туршлагыг хуримтлуулах ба албан ёсны туршилтын шлагалт /mock test/ өгч өөрийн түвшин тодорхойлох боломжтой болно.

 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8-9 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 72 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээллэх цаг Оройн анги – 18:00-21:00
Өдрийн анги – 16:00-19:00

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хичээлийн
хөтөлбөр

PTE Academic шалгалтыг өгөх сонирхолтой суралцагчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг, албан ёсны эрхтэйгээр явуулж байна.

Туршлагатай
багш

Олон жилийн туршлагатай, Ph.D. цолтой гадаад багш танд шаардлагатай сонсох, бичих, унших болон дүрмийн мэдлэгүүдийг хөтөлбөрийн дагуу чанартай заана.

Олон улсын шилдэг их дээд сургуульд
тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Манай сургалтын төв нь танд шилдэг их дээд сургуулиудад хүссэн мэргэжлээрээ тэтгэлэгтэйгээр хэлний бэлтгэл, баклавр, магистр, докторын зэрэг хамгаалах сургалтанд элсэн суралцах гүүр болон ажиллаж байна

PTE шалгалтыг
амжилттай өгөх

Манай PTE Academic сургалт нь тус шалгалтыг өгөхөөр төлөвлөж буй хүмүүст зориулсан сургалт учир шалгалтын бүтэц, агуулга болон шалгалт өгөх арга барилын талаар суралцагчдад зааж шалгалтыг амжилттай өгөх суурийг нь тавьдаг.

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

Нийтэлсэн: |

Гадаад хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь нэн чухал байдаг. Тиймээс бид тухайн сурагчийн англи хэлний мэдлэгийн түвшнээс хамаарч 1-7 шатлал бүхий сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хичээллэж байна. Нэг түвшний сургалтын энгийн хугацаа нь 3 сар ба эрчимжүүлсэн хэлбэрээр 6-8 долоо хоногт тухайн хөтөлбөрийг эзэмших боломжтой.

Анхан

Энэ сургалт нь англи хэл бараг мэдэхгүй суралцагчид үгийн дуудлага, үгийн сан, энгийн өгүүлбэрийн бүтэц, өдөр тутмын практикт хэрэгтэй үг ярианы тухай суурь мэдлэгтэй болохыг хүссэн хүмүүст зориулан бодит амьдралаас сэдэвлэсэн англи хэлний ярих, сонсох, унших, бичих үндсэн чадварыг олох идэвхтэй дадалд зориулсан хичээлүүд байх болно.

Сургалтын модуль

Сургалт үргэлжлэх хугацаа8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг120 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо4 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа3 цаг
Хичээллэх цаг 18-21 цаг

Суурьтай анхан

Энэ сургалтыг англи хэлний үндсэн дүрэм, өгүүлбэрийн бүтэц, үгийн сан болон өдөр тутмын практикт хэрэгтэй үг ярианы тухай суурь мэдлэгтэй болохыг хүссэн сурагчдад зориулан бэлтгэгдсэн. Үүнд өдөр тутмын амьдралаас сэдвэлсэн англи хэлний ярих, сонсох, унших, бичих үндсэн чадварыг олгох идэвхтэй дадлага хийхэд зориулсан хичээлүүд байх болно.

Сургалтын модуль

Сургалт үргэлжлэх хугацаа8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг120 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо4 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа3 цаг
Хичээллэх цаг 18-21 цаг

Анхан дунд

Энэ сургалтаар өдөр тутмын харилцаан дунд өргөн хүрээ бүхий англи ярианы агуулгын дагуу суралцагчдад англи хэлний дүрмээ бататган хөгжүүлэх, чөлөөтэй ярилцдаг болох болон үгсийн сангаа баяжуулах боломжийг олгох болно. Сургалтын төгсгөлд оюутнууд дунд шатны англи хэлний сургалтад шилжихээс өмнө уг хэлээр илүү итгэлтэйгээр ярих, сонсох, унших, бичих чадвартай болно.

Сургалтын модуль

Сургалт үргэлжлэх хугацаа8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг120 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо4 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа3 цаг
Хичээллэх цаг 18-21 цаг

Дунд шат

Энэ сургалтын зорилго нь сурагчдыг англи хэлний дунд шатны төвшинд хүрэхэд тусалж тэдний хэл зүйн дүрмийн дагуу зөв бичих, өөрийгөө англи ярианы хэлээр төгс илэрхийлэх ярих чадварыг сайжруулж өгөх болно. Хичээлийн явцад жүжигчилсэн дүрд тоглох , харилцан ярилцах байдлаар ярих, сонсох, унших, бичих чадварын дадлага хийснээр оюутнууд үгсийн сангаа орчин үеийн дэлхийн өдөр бүрийн хэвшмэл нөхцөл байдалд таарсан өргөн хүрээтэй үгсээр үгсийн сангаа өргөтгөн нэмэх болно

Сургалтын модуль

Сургалт үргэлжлэх хугацаа8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг120 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо4 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа3 цаг
Хичээллэх цаг 18-21 цаг

Ахисан дунд

Энэ сургалт бол оюутнуудын хэл ярианы цогц чадвар болон хэлний дүрмийг илүү сайн эзэмшсэн байдлыг цаашид улам бэхжүүлэн бататгах зорилготой болно. Оюутнууд бусадтай ярилцах, харилцан ажиллах болон хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй болсон янз бүрийн тохиолдолд тохиромжтой дадлага болон тохирох англи хэлийг хэрэглэсээр өөрийгөө итгэлтэйгээр илэрхийлэхэд сайтар бэлтгэгдэх болно. Сургалтын төгсгөлд хэлзүйн дүрэм хийгээд харилцааны ур чадвартай илүү итгэлтэй болно.

Сургалтын модуль

Сургалт үргэлжлэх хугацаа8-10 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг120 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо4 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа3 цаг
Хичээллэх цаг 18-21 цаг
English-register

Сургалтанд бүртгүүлэх

Мэргэжлийн гадаад багш

Олон жилийн туршлагатай багш нар таны сонсох, унших, бичих болон дүрмийн хичээлүүдийн эрчимжүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу заана.

Бодит сурах орчин

Орчин үеийн шийдэл бүхий анги танхим, сурах бичиг болон гадаад багш нар зааснаар эх оронд нь сурч буй мэт сэтгэгдлийг төрүүлж, илүү бодит үр дүнд хүргэх болно.

IGCSE / A level сургалт

Нийтэлсэн: |

ОЛОН УЛСЫН СУУРЬ БОЛОН БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

“Ногоон Жэйд” боловсролын төв нь Их Британийн Pearson Edexcel олон улсын элсэлтийн ерөнхий шалгалтын комиссын албан ёсны төлөөлөгч бөгөөд “ADVANCED LEVEL” болон “INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDAY EDUCATION”-ийн боловсролын хөтөлбөрийг ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад түгээх эрхийг авч хэрэгжүүлэх болсондоо нэн таатай байна. “A LEVEL” болон “IGCSE” хөтөлбөр нь 14-18 насныханд зориулсан хамгийн түгээмэл олон улсын шалгалт бөгөөд дэлхийн тэргүүлэх их дээд сургуулиуд хийгээд ажил олгогчдын зүгээс хүлээн зөвшөөрдөг ахиц амжилтыг илэрхийлдэг олон улсын гэрчилгээ билээ. “A LEVEL “ болон “IGCSE” сургалтын хөтөлбөрийг дэлхий даяар 120 оронд болон Их Британий 350 сургуулиудад хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд 40 гаруй хичээлээс цаашид сурах мэргэжлийн дагуу гадаад хэл, математик, байгалийн ухаан, нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухаан зэрэг хичээлүүдээс сонголт хийж суралцан шалгалт өгдөг юм.

Англи хэлний хүүхдийн онлайн сургалт

Нийтэлсэн: |

Үргэлжлэх хугацаа 2 сар

Хэзээ ч хаанаас ч хичээлээ үзэж болно

Шинэ хичээл бүрийг хязгааргүй давтаж үзэх боломжтой

Олон жилийн туршлагатай PhD цолтой Англи багшийн боловсруулсан хөтөлбөр

Хөгжөөнт тоглоом, унших материал, 7 хоног тутмын зөвлөгөө, лайв видео

Төлбөр- үндсэн 160,000₮ → нэг сарын 80,000₮

ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бага насны хүүхдийн гадаад хэлийг сурах чадвар нь насанд хүрэгчидтэй харьцуулахад ихээхэн өндөр юм. Иймээс хүүхдэд шинэ хэл заахдаа бүтэц, хэллэг, дүрмийн хувьд зөв суурь тавьж өгвөл насан туршийн мэдлэг болж үлддэг.
Манай боловсролын төв таны хүүхдэд насан туршийн мэдлэг болох англи хэлний  сургалтын хөтөлбөрийг санал болгож байна.

Анхан

Үсэг, тоо зэргийг сурах цаашлаад өөрийгөө танилцуулах мэдлэгтэй болох

Суурьтай анхан

Дүрмийн дагуу зөв бичих, хам сэдвийн хүрээнд яриаг дэмжлэгтэй ойлгож, өөрийгөө илэрхийлж сурах

Анхан дунд

 Дүрмийн дагуу зөв бичих, өөрийгөө илэрхийлэн ярих чадварыг сайжруулах

Дунд

Дүрэм, цагийн хоорондын нарийн ялгааг таньж мэдэх, эсээ бичих, үндсэн мэдлэгийг өргөжүүлэх

СУРГАЛТЫН ТҮВШИН:

АНХАН ШАТ

STARTER:

Энэхүү түвшинд бага насны хүүхдийн насны онцлог, сэтгүхүйд тохирсон сонирхолтой байдлаар хичээл орох бөгөөд англи хэлний үсэг, тоо зэргийг сурах цаашлаад унших, өөрийгөө танилцуулах түвшинд хүргэх зорилготой.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 20 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр онлайн хичээл
2 өдөр live meeting
Хичээллэх цаг Онлайн хичээлийг хүссэн үедээ үзэх боломжтой
Live хичээлийг нөхөж үзэх боломжтой

СУУРЬТАЙ АНХАН

LEVEL I:

Уг түвшинд үсгээ мэддэг, уншиж чаддаг боловч үгийн баялаг, дүрмийн мэдлэг дутмаг хүүхдүүд суралцахад тохиромжтой суурьтай анхан шат юм. Энэхүү түвшинд суралцсанаар хүүхдийн англи хэлний үндсэн чадварууд хөгжихөөс гадна дүрмийн мэдлэг сайжрах болно.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 20 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр онлайн хичээл
2 өдөр live meeting
Хичээллэх цаг Онлайн хичээлийг хүссэн үедээ үзэх боломжтой
Live хичээлийг нөхөж үзэх боломжтой

АНХАН ДУНД

LEVEL II:

Тус түвшинд суурь мэдлэгтэй, чөлөөтэй уншиж чаддаг боловч дүрмийн мэдлэг дутмаг, ярианы болон бусад чадвараа нэмэгдүүлэх зорилготой хүүхдүүд суралцахад тохиромжтой. Хүүхдийн өдөр тутмын харилцан яриаг ойлгох, ярилцах чадварыг нэмэгдүүлнэ. Мөн дүрмийг нарийвчилсан бүтцийн аргаар зааж өгнө.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 20
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр онлайн хичээл
2 өдөр live meeting
Хичээллэх цаг Онлайн хичээлийг хүссэн үедээ үзэх боломжтой
Live хичээлийг нөхөж үзэх боломжтой

ДУНД

LEVEL III:

Харилцан  яриа ойлгодог боловч чөлөөтэй ярьж чаддаггүй, дүрмийн мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх сонирхолтой, бичих чадварт илүү суралцахаар зоригсод уг түвшинд суралцвал тохиромжтой. Дүрмийн мэдлэгийг өргөн хүрээнд заахаас гадна өөрийн сонирхсон сэдвээр эсээ, зохион бичлэг бичих чадварт сургана. Түүнчлэн хэлний бусад чадварын мэдлэгийг давхар өргөжүүлнэ.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 20
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр онлайн хичээл
2 өдөр live meeting
Хичээллэх цаг Онлайн хичээлийг хүссэн үедээ үзэх боломжтой
Live хичээлийг нөхөж үзэх боломжтой

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хичээлийн
хөтөлбөр

Хүүхдийн насны онцлог, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хэлний үндсэн чадварууд болон дүрмийн мэдлэгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Залуу
багш

Олон жилийн туршлагатай, PhD цолтой Англи багшийн хяналтан доор, тус багшийн боловсруулсан хөтөлбөрийн дагуу  хүүхдийн сонсох, бичих, унших болон дүрмийн хичээлүүдийг мэргэжлийн, залуу  Монгол багш чанартай заана.

Цогц мэдлэг

Хэлний 4 чадвар болох унших, бичих, ярих, сонсох болон дүрмийн мэдлэгийг ижил түвшинд хөгжүүлэхээс гадна өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэглэх практик мэдлэгийг олгоно.

Уян хатан

Англи хэлний үндсэн чадварууд болон дүрмийн мэдлэгээ сонирхолтой аргаар нэмэгдүүлэхээс гадна үндсэн видео хичээлүүдийг суралцаж байх хугацаандаа хэдэн ч удаа давтан үзэх боломжтой тул суралцагч өөрийн хурдаар суралцаж, шинэ мэдлэгийг баттай олж авах боломжтой.