fbpx

PTE Academic сургалт

Үргэлжлэх хугацаа 1-2 сар

Тусгайлан бэлдсэн хичээлийн хөтөлбөр

Албан ёсны сурах бичиг, бэлтгэл тест

Олон жилийн туршлагатай, Ph.D. цолтой гадаад багш

Богино хугацаанд, шаардлагатай чадварыг эзэмших

Төлбөр- 1 сарын 500,000₮

PTE СУРГАЛТ

PTE Academic нь дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын хэмжээнд суралцах, цагаачлах зорилготой хүмүүст зориулсан англи хэлний компьютерт суурилсан тест юм. Тус сургалт нь PTE Academic шалгалтыг өгөхөөр төлөвлөж буй хүмүүсийг бэлтгэх зорилготой ба ердийн Англи хэлний сургалттай харьцуулахад голчлон PTE Academic шалгалтын тухай, шалгалтанд бэлдэх арга барил, шалгалтын бүтэц, агуулгын талаар заах болно.

1 сарын сургалт 

PTE Academic шалгалтын бүтэц, агуулга болон шалгалт өгөх арга барилын талаар суралцах

2 сарын сургалт

Шалгалтын талаар ерөнхий мэдлэгийг суралцсаны дараагаар тестүүд дээр ажиллах, албан ёсны туршилтын шалгалт /mock test/ өгөх

СУРГАЛТЫН ТҮВШИН:

1 САРЫН СУРГАЛТ

1 сарын сургалтыг үзэж дууссанаар PTE Academic шалгатын бүтэц, агуулгын талаар бүрэн ойлголттой болж, шалгалтын хэсэг тус бүрийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай чадварууд суралцах бөгөөд PTE Academic шалгалтыг өгөх арга барилтай болно.

 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 4-5 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 36 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээллэх цаг Оройн анги – 18:00-21:00
Өдрийн анги – 16:00-19:00

2 САРЫН СУРГАЛТ

2 сарын сургалтыг үзэж дууссанаар суралцагч эхний сард PTE Academic шалгатын бүтэц, агуулгын талаар бүрэн ойлголттой болж, шалгалтын хэсэг тус бүрийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай чадварууд суралцах бөгөөд PTE Academic шалгалтыг өгөх арга барилтай болно. Харин дараагийн сард өөрийн олж авсан мэдлэгээ бататгах албан ёсны тестүүд дээр ажиллаж, практик туршлагыг хуримтлуулах ба албан ёсны туршилтын шлагалт /mock test/ өгч өөрийн түвшин тодорхойлох боломжтой болно.

 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа 8-9 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг 72 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо 3 өдөр
Хичээллэх цаг Оройн анги – 18:00-21:00
Өдрийн анги – 16:00-19:00

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хичээлийн
хөтөлбөр

PTE Academic шалгалтыг өгөх сонирхолтой суралцагчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг, албан ёсны эрхтэйгээр явуулж байна.

Туршлагатай
багш

Олон жилийн туршлагатай, Ph.D. цолтой гадаад багш танд шаардлагатай сонсох, бичих, унших болон дүрмийн мэдлэгүүдийг хөтөлбөрийн дагуу чанартай заана.

Олон улсын шилдэг их дээд сургуульд
тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Манай сургалтын төв нь танд шилдэг их дээд сургуулиудад хүссэн мэргэжлээрээ тэтгэлэгтэйгээр хэлний бэлтгэл, баклавр, магистр, докторын зэрэг хамгаалах сургалтанд элсэн суралцах гүүр болон ажиллаж байна

PTE шалгалтыг
амжилттай өгөх

Манай PTE Academic сургалт нь тус шалгалтыг өгөхөөр төлөвлөж буй хүмүүст зориулсан сургалт учир шалгалтын бүтэц, агуулга болон шалгалт өгөх арга барилын талаар суралцагчдад зааж шалгалтыг амжилттай өгөх суурийг нь тавьдаг.