Канад улсын Торонто их сургуулийн танилцуулга

17:30-18:30
Ногоон Жэйд Боловсролын төв

ТАНИЛЦУУЛГА

Канад улсын шилдэг их сургууль, дэлхийн шилдэг 100 их сургуулийн тоод багтдаг Торонто их сургуулийн төлөөлөгч албан ёсоор хүрэлцэн ирж танилцуулга хийх гэж байна. 

Хэзээ, хаана

2022.10.04-нд 17:30 цагаас Ногоон Жэйд Боловсролын төвд.

Хэн

Их сургуулийн албан ёсны төлөөлөгч, олон улсын оюутны элсэлт хариуцсан менежер Sagebelle Wu удирдан явуулна. 

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх:

Toronto
Language score (Хэлний оноо): *Хэлний оноотой бол сонгоно уу*
Academic background (Боловсролын түвшин):

Танилцуулга уулзалтад:

1

Сургалтын хөтөлбөр

Их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлогийн талаар
2

Элсэлт

Элсэн суралцахад ямар ямар алхамууд хийх хэрэгтэй талаар
3

Төлбөр

Сургалтын төлбөрийн талаар
4

Тэтгэлэг

Сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийн талаар
5

Карьер

Суралцаад төгссөний дараах ажлын байр, карьер боломжуудын тухай нээлттэй зөвлөх болно.