Австрали улсын Монаш их сургуулийн танилцуулга

17:00-18:30
Ногоон Жэйд Боловсролын төв

ТАНИЛЦУУЛГА

Австрали улсын шилдэг 8 их сургуулийн нэг, дэлхийн шилдэг 100 их сургуулийн тоод багтдаг Монаш их сургуулийн төлөөлөгч албан ёсоор хүрэлцэн ирж танилцуулга хийх гэж байна. 

Хэзээ, хаана

2022.09.26-нд 17:00 цагаас Ногоон Жэйд Боловсролын төвд.

Хэн

Их сургуулийн албан ёсны төлөөлөгч, олон улсын оюутны элсэлт хариуцсан менежер Hoa Levitas (Ph.D) удирдан явуулна. 

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх:

Monash
Language score (Хэлний оноо): *Хэлний оноотой бол сонгоно уу*
Academic background (Боловсролын түвшин):

Танилцуулга уулзалтад:

1

Сургалтын хөтөлбөр

Их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлогийн талаар
2

Элсэлт

Элсэн суралцахад ямар ямар алхамууд хийх хэрэгтэй талаар
3

Төлбөр

Сургалтын төлбөрийн талаар
4

Тэтгэлэг

Сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийн талаар
5

Карьер

Суралцаад төгссөний дараах ажлын байр, карьер боломжуудын тухай нээлттэй зөвлөх болно.