PTE Academic
The English Test for Study
Abroad and Immigration

PTE Academic? (Pearson Test of English)

PTE Academic шалгалт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт юм. PTE General шалгалтыг 14 ба түүнээс дээш насныхан өгөх боломжтой.

PTE Academic нь дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын хэмжээнд суралцах, цагаачлах зорилготой хүмүүст зориулсан англи хэлний компьютерт суурилсан тест юм. Хиймэл оюун ухааны технологиор ажилладаг PTE Academic нь хурдан бөгөөд шалгагчийн үзэл баримтлал шалгуулагчын оноонд нөлөөлдөггүй тохиромжтой тестийн шийдлийг санал болгодог.

Ярих, сонсох, унших, бичих гэсэн дөрвөн чадварыг үнэлдэг энэхүү тест нь ойролцоогоор 3 цаг үргэлжилдэг бөгөөд GSE (Global Scale of English) дээр үндэслэн оноо өгдөг.

PTE Academic-ийн оноог олон мянган байгууллага хүлээн авдаг бөгөөд Их Британи, Австрали, Шинэ Зеланд орнуудын виз, цагаачлалын бүх ангилалд зөвшөөрдөг байна. Шалгалтын хуваарь нь жилийн 365 өдрийн турш өдөр бүр байдаг тул шалгуулагч шалгалт өгөхийг хүссэн өдрөөсөө 24 цагийн өмнө товлон шалгалтаа өгөх боломжтой.

Шалгалтын зорилго

Олон улсад их дээд сургуульд элсэн сурах, цагаачлах, ажил олгогчид англи хэлний түвшинг  харуулах зорилготой.

Tест Формат

1-р хэсэг: Ярих ба бичих
(77 – 93 минут)
Хувийн танилцуулга
Чангаар унших
Өгүүлбэрийг давтаж хэлэх
Зургийг дүрслэж ярих
Лекцийг сонсоод, давтаж хэлэх
Богино асуултанд хариулах
Бичсэн текстийг нэгтгэн дүгнэх
Эсээ (20 мин)
2-р хэсэг: Унших
(32 – 40 минут)
Унших, бичих: хоосон зайг нөхөх
Олон сонголт, олон хариултыг сонгох
Цогцолборуудыг зөв байрлалд оруулах
Унших: хоосон зайг нөхөх
Олон сонголт, ганц хариултыг сонгох
3-р хэсэг: Сонсох
(45 – 57 минут)
Ярианы текстийг нэгтгэн дүгнэж ярих
Олон сонголт, олон хариултыг сонгох
Хоосон нүдийг бөглөх
Зөв цогцолборыг тэмдэглэх
Олон сонголт, ганц хариултыг сонгох
Дутуу үгийг сонгох
Буруу үгсийг тодруулах
Чээж бичиг бичих

Яагаад PTE General шалгалтыг өгөх ёстой вэ?

  • Дүрмийн тусгай хэсэг байхгүй, үндсэн шалгалтын хэсэг болдог
  • Тусгай шинэ үг болон дүрэм гэхээс илүү өдөр тутмын амьдралд суурилсан байдаг
  • Англи хэлний төрөл бүрийн сурах бичиг хэрэглэж бэлдэх боломжтой
  • Шалгалтыг цахимаар өгдөг
  • Компьютерт суурилсан тест учир таныг тогтсон жишигийн дагуу, бодитой үнэлдэг
  • Ихэвчлэн хариу нь тест авснаас хойш ердөө 48 цагийн дотор гардаг

Шагалтын хуваарь

Жилийн 365 өдрийн аль ч өдөр 24 цагийн өмнө товлон шалгалтаа өгөх боломжтой.

Шалгалтанд бүртгүүлэх, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Surgalt 2

PTE Academic шалгалтын давуу талууд

Хурдан

Ихэвчлэн хариу нь тест авснаас хойш ердөө 48 цагийн дотор гардаг.

Хүлээн зөвшөөрсөн

Дэлхийн их дээд сургууль, коллеж, засгийн газрууд өргөнөөр хүлээн зөвшөөрдөг.

Дөхөм

Жилийн 365 өдрийн аль ч өдөр 24 цагийн өмнө товлон шалгалтаа өгөх боломжтой.

Шударга

Компьютерт суурилсан тест учир таныг тогтсон жишигийн дагуу, бодитой үнэлдэг гэсэн үг юм.