Auburn University

Танилцуулга

Оберн Их Сургууль (AU эсвэл Auburn) нь Алабама мужийн Оберн дахь улсын, судалгааны их сургууль бөгөөд 23000 гаруй бакалаврын оюутан, нийтдээ 30,000 гаруй оюутан, 1,260 багшийн бүрэлдэхүүнтэй Оберн их сургууль нь Алабамагийн хоёр дахь хамгийн том их сургууль юм.

Оберн их сургууль нь 1856 оны 2-р сарын 1-нд Зүүн Алабама Эрэгтэйчүүдийн коллеж буюу Өмнөд Методист Эпископын Сүмд харьяалагддаг хувийн либерал урлагийн сургууль болж үүссэн. 1872 онд Моррилл хуулийн дагуу тус их сургууль нь улсаас газар олгосон анхны их сургууль болж Алабама мужийн Хөдөө аж ахуй, механик коллеж нэртэй болжээ. 1892 онд Алабама дахь анхны дөрвөн жилийн сургалттай сургууль болсон ба 1899 онд Алабама Политехникийн Хүрээлэн (API) болж өөрчлөгдсөн байна. 1960 онд тус сургууль нь  Оберн их сургууль нэрээ авч томоохон их сургуулиудын адил өргөн хүрээний хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн аж.

Их сургуулийн коллежууд

Аж ахуйн коллеж

Уг коллежид аж ахуйн бизнес, эдийн засаг, биосистемийн инженерчлэлийн чиглэлийн 18 өөр мэргэжлийн хөтөлбөрийг санал болгодог.

Уран барилга, дизайн, барилгын коллеж         

DesignIntelligence сэтгүүлээс Абурн их сургуулийн уран барилга, аж үйлдвэрийн дизайнын бакалаврын түвшний хөтөлбөрүүдийг чанараар нь эхний 10-т багтаасан.

Бинесийн Raymond J. Harbert коллеж

Уг коллеж нь нягтлан бодох бүртгэл, гэр бүлийн бизнес, нисэх хүчний удирдлага, маркетингийн чиглэлээр оюутан сургадаг.

Боловсролын коллеж

Тус коллеж нь биеийн тамир-эрүүл мэнд, математик, бага насны хүүхдийн боловсролыг багтаагаад 21 түвшний хөтөлбөрийг санал болгодог.

Samuel Ginn  инженерчлэлийн коллеж

U.S. News and World Report –р уг коллежийн бакалаврын түвшний инженерчлэлийн хөтөлбөр нь улсын их сургуулиудаас 30-д орсон. Мөн тус коллеж нь утасгүй интернетийн инженерчлэлийн мэргэжлээр оюутан бэлтгэдэгээрээ улсдаа анхдагч цор ганц коллежид зүй ёсоор тооцогддог

Кампус

Оберн их сургуулийн кампусын хойд хэсэгт инженерчлэлийн коллежийн барилга, Лаудер бизнесийн барилга, сургуулийн  хуучин удирдлагын барилгууд багтдаг. Кампусын дунд хэсэгт Либерал урлагийн коллеж, Боловсролын коллеж байрлана. Кампусын урд хэсэгт Шинжлэх ухаан, Математикийн коллеж, дүрслэх урлагийн сургууль зэрэг тус тус байрладаг. Түүнчлэн кампус дээр 2005 онд ашиглалтад орсон Шинжлэх ухааны төв цогцолбор, Оюутны дотуур байрны ард шинээр нээгдсэн  эмнэлэг, Инженерчлэл, Технологийн Шелби төв, 2008 онд шинээр нээгдсэн оюутны төв зэрэг багтдаг.

Номын сан

Оберн их сургууль нь 3 номын сантай бөгөөд эдгээр номын сан нь нийт 3.2 сая сургалт, судалгаа шинжилгээний материал, 2.6 сая засгийн газрын бичиг баримт 10 сая гаруй архивийн материал болон гар бичмэлийг агуулах бөгөөд эдгээр материалуудын ихэнхи хэсгийг цахим хэлбэрээр унших боломжтой.

Их сургуулийн үзүүлэлт:

Улсдаа:

Academic Ranking of World Universities (ARWU) үзүүлэлтээр – 138-155

Forbes сэтгүүлийн жагсаалтаар – 166

Times Higher Education жагсаалтаар – 249

U.S. News & World Report сэтгүүлийн жагсаалтаар – 104

Washington Monthly жагсаалтаар – 207

Дэлхийд:

Academic Ranking of World Universities (ARWU) үзүүлэлтээр – 501-600

QS дэлхийн их сургуулиудын жагсаалтаар – 801-1000

Times Higher Education жагсаалтаар – 601-800

U.S. News & World Report сэтгүүлийн жагсаалтаар – 678

Bachelor subjects

Master subjects

School location