BEIJING FOREIGN STUDY UNIVERSITY

Бээжин Олон Улсын Судлалын сургууль нь БНХАУ-ын боловсролын яамны харьяанд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Хятадын улсын их сургуулиудын нэг юм. БНХАУ-ын анхны гадаад хэлний сургууль буюу “Дипломатуудын өлгий” гэж нэрлэгддэг BFSU нь одоогоор 101 орны хэлийг заадаг ба 1300 гаруй гадаад оюутнуудтай, 400 гаруй элчин сайд, 1000 ахлах дипломатуудыг бэлтгэн гаргасан байна.

Сургуулийн үндэс суурь 1941 онд Хятадын улс төрийн коллежийн Орос хэлний тэнхимээр эхэлж, 1954 онд нэрээ өөрчлөн Бээжингийн Гадаад Хэлний институт болж, 1959 онд Beijing Russian Institute-тэй нэгдсэн. Тус сургууль нь өнөөгийн нэрээ 1994 онд авч, өнгөрсөн 74 жилийн хугацаанд Орчуулагч, Бизнес эрхлэгч, Сэтгүүлч, Хуульч, Санхүүч гээд 90000 гаруй мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргажээ. Хятадын хамгийн эртний хэлний их сургуулиудын тоонд зүй ёсоор багтдаг тус сургууль нь 101 Гадаад хэлний курс, Гадаад хэл-уран зохиол, Хятад хэл-уран зохиол, Сэтгүүл зүй-харилцаа холбоо, Улс төрийн шинжлэх ухаан, Хууль, Удирдлагын шинжлэх ухаан, Инженерчлэл, Бизнес зэрэг мэргэжлийн чиглэлээр Бакалавр,  Магистр, Докторын хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.

Их сургуулийн бүрэлдэхүүн:

Англи хэл, олон улс судлалын сургууль 
Олон улсын сэтгүүл зүй, харилцаа холбооны сургууль
Олон улсын харилцаа, дипломат сургууль 
Хуулийн сургууль 
Орос хэл судлалын сургууль 
Олон улсын бизнесийн сургууль  
Комьпютерийн шинжлэх ухааны тэнхим
Европын хэл, соёлын сургууль
Ази, Африк орон судлалын сургууль
Хэлмэрчлэхүй, орчуулгын бакалаврын дараах түвшний сургууль
Маркисизмийн сургууль
Хятад хэл, уран зохиолын сургууль
Япон хэлний тэнхим 
Герман хэлний тэнхим
Франц хэлний тэнхим 
Испани, Португаль хэлний тэнхим
Араб орон судлалын сургууль 
Нарийвчилсан Англи хэлний сургууль
Биеийн тамирын тэнхим
Гадаад хэлний боловсрол олгох үндэсний судалгааны төв
Япон орон судлалын Бээжин дахь төв
Хятад орон судлалын олон улсын хүрээлэн
Урлагийн сургууль 
Дэлхийн түүх судлалын хүрээлэн 
Гадаад хэл судлалын хүрээлэн 
Олон улсын уран зохиол судлалын хүрээлэн 
Дэлхийн хэл, соёлын судалгааны хүрээлэн 
Күнзийн инститүт
Цахим боловсролын сургууль 

Их сургуулийн бүрэлдэхүүн:
8,973 оюутан
2,400+ Багш, ажилчид
1,326 олон улсын оюутан
97 бакалаврын хөтөлбөр
63 магистрын хөтөлбөр
18 докторын хөтөлбөр
Дэлхий даяар нийт 22 Күнзийн Инститүттэй
Дэлхийн 88 орны 400+ хамтрагч байгууллагатай
Олон Улсын Бизнесийн Сургууль

Олон улсын бизнесийн сургууль нь Beijing Foreign Studies University-ийн хамгийн залуу, хамгийн их оюутантай салбар сургуулиудын нэг юм. 2001 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулах болсон тус сургууль нь бакалаврын болон бакалаврын дараах төвшний нийт 1500 гаруй оюутантай. Тус салбар Их сургууль нь Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлага, Мэдээлэл технологийн чиглэлээр мэргэшсэн чадварлаг багш нараас бүрддэг бөгөөд багш нарын 90 хувь нь мэргэжлийнхээ чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан, хамгаалахаар суралцаж буй эрдэмтэн, багш нар байдаг.

International Business School Intro
Их Сургуулийн Номын сан

BFSU-н номын сан нь голлон хэл, уран зохиол, соёлын холбогдолтой 1 264 000 хэвлэмэл ном зохиол, 482 000 гаруй цахим ном, 1174 тогтмол хэвлэлтэй бөгөөд номын сангийн эдгээр зохиол бүтээлүүд нь Хятад хэлээс гадна бусад орны хэд хэдэн хэл дээр байдаг. Номын сан нь 2000 суудал бүхий 18 уншлагын танхим, уулзалтын өрөө, лекцийн танхимтай.

Сургуулийн кампус

Сургууль нь Бээжин болон Фошан хотуудад хоёр Кампустай. Нийт 22 тэнхимтэй, 78 бакалавр, 44 магистр, 19 докторын хөтөлбөрийг санал болгодог. Нийт 8000 гаруй оюутантайгаас 1400 орчим нь олон улсын оюутнууд байдаг.

School location