Bellerbys College

Танилцуулга

Bellerbys коллеж нь 120 гаруй орны олон улсын оюутнуудад GCSE, Англи хэлний суурь хөтөлбөрийг заадаг олон улсын гурван коллежийн нэгдэл юм. Bellerbys-ийн гурван коллеж нь Лондон, Кембридж, Брайтон зэрэг бүх томоохон их сургууль байрлах хотуудад байрладаг бөгөөд урлаг, дизайн, бизнес, менежмент, санхүү, шинжлэх ухаан, эмийн сан зэрэг чиглэлээр сургалт явуулдаг байнаТус коллеж нь чанартай боловсролыг оюутнуудад олгодог бөгөөд багш нарын хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чадварлаг туршлагатай мэргэжилтнүүд байдаг. Үүнээс гадна коллежийн аюулгүй, сурч боловсроход таатай орчин нөхцөл нь оюунуудад өөрсдийн чадвараа бүрэн нээн хөгжүүлэхэд тусалдаг бөгөөд Их Британийн их сургуулиудаас зөв, өөрт тохирсон сургуулиа сонгоход туслах гүүр болж өгдөг. Коллежийн ихэнх оюутнууд Оксфорд, Кембриж, Russell Group-н бусад их сургуулиудад суралцдаг.

Bellerbys Colleges нь

– Сургалтын гүнзгийрүүлсэн бэлтгэл

– Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт

– Их сургуульд амжилттай суралцахад тус болох сурлагын практик чадварууд

– Хамгийн сайн чанарын багш, сургалт

– Их сургуулийн өргөдөл гаргах талаархи бүрэн зөвлөгөө

– Тухайн хотуудад байрлах томоохон их сургуулиудаас сонгон суралцах зэрэг боломжуудыг олгодог.

Олон улсын оюутнуудад зориулсан үйлчилгээ

Bellerbys нь олон улсын оюутнуудад зориулж ирж буй оюутнуудыг нисэх онгоцны буудлаас тосч авах үйлчилгээ, мөн оны эхэнд танилцах хөтөлбөр явуулдаг. Оюутан бүрт зориулсан хувийн багш байх бөгөөд зөвлөгч багш нар нь оюутнуудыг их сургуулиудын кампустай очиж танилцах, лекц-д суух, их сургуулийн байгууламжтай шууд танилцах боломжийг зохицуулж өгдөг. Олон улсын оюутнуудад зориулсан төв нь таны Беллербис хотод байрлах хугацааг аз жаргалтай, амжилттай байлгах бүрэн боломжоор хангадаг байна.

Байршлууд

Bellerbys Brighton – Хамгийн өргөн сонголттой хөтөлбөр, өргөн хүрээний сургалт

Bellerbys Cambridge – Тусгай эрдэмтэн, инженер бэлтгэх STEM хөтөлбөрүүд

Bellerbys London – Лондон дахь ирээдүйн аж үйлдвэрүүдтэй холбоо тогтоох боломж

School location