Bond University

Танилцуулга

Бондын их сургууль нь Австралийн хувийн хэвшлийн ашгийн төлөө бус анхны их сургууль бөгөөд Квинсландын, Робина хотод байрладаг. 1989 оны 5-р сарын 15-нд нээгдсэнээс хойш Бондын Их Сургууль нь үндсэндээ жилийн гурван улирлын хуваарьтай, сургалтын заах арга барилд чиглэсэн хөтөлбөртэй дээд боловсролын байгууллага байсаар ирсэн билээ. Түүнчлэн Бонд их сургууль нь төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшингээр Австрали улсдаа эхний 3-т ордог хууль эрх зүйн хөтөлбөрөөрөө алдартай.

Тус их сургууль нь Times Best Education (THE) -ийн дэлхийн шилдэг жижиг их сургуулиудын жагсаалтаар #20 дугаарт бичигддэг.

2019 оны оюутны судалгаагаар Бонд их сургууль нь Австралийн бүх их дээд сургуулиудаас оюутнуудын сэтгэл ханамжийн үнэлгээгээр гуравдугаарт жагсаж, Квинсланд мужийн бүх их дээд сургуулиудаас хамгийн өндөр сэтгэл ханамжын үнэлгээг хүртсэн байна.

Товч мэдээлэл:
4,000+ оюутан
1,000 багш, ажилчид
90 орны оюутнууд
Олон улсын оюутны хувь 39%
Багш, оюутны харьцаа 1:10
Эрэгтэй, эмэгтэй оюутны харьцаа 46:54
Кампус:

Бонд их сургуулийн кампус нь хүний гараар бүтээсэн Орр нуурын эргэн тойронд байрласан факультетийн барилгуудтай. Оюутны хотхоныг Кэинсландын архитектор Робин Гибсоны  төлөвлөгөөг Jackson Architecture-ийн Дэрил Жексон боловсруулж гаргасан байна. Сургуулийн нэрийн хуудас бүхий нуман хаалгыг Японы архитектор Арата Исозаки бүтээжээ.

Бондын их сургуулийн оюутнууд олон тооны академик, технологийн болон амралт сувиллын байгууламжуудтай.

Номын сан:

Бонд Их Сургуулийн номын сан нь гурван байршил, онлайн үйлчилгээгээрээ дамжуулан их сургуулийн хамт олонд сургалт,  эрдэм шинжилгээний хэрэгцээг хангасан мэдээллийн нөөц, үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн чанартай шинэлэг үйлчилгээг үзүүлдэг.

Номын сангийн үйлчлүүлэгчид нь бакалаврын болон бакалаврын дараах түвшний оюутнууд,  эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, их сургуулийн төгсөгчид, Их сургуулийн түнш, орон нутгийн хүмүүсээс бүрддэг.

Их сургуулийн үзүүлэлт:

2023 оны байдлаар дэлхийд:

QS дэлхийн их сургуулиудын жагсаалтаар– #481

2023 оны байдлаар Австрали улсдаа:

ERA National жагсаалтаар – #24

Bachelor subjects

Master subjects

School location