Brandenburg University of Technology Cottbus

Brandenburg University of Technology Cottbus нь 1991 онд байгуулагдсан Германы Барденбургт байрлах улсын техникийн их сургууль юм. Их сургууль нь 197 багш, 8000 гаруй оюутантайгаас 1860 нь олон улсын оюутнууд байдаг.

Brandenburg University of Technology Cottbus нь 1954 оноос эхлэн барилгын инженерийн сургуулиар үйл ажиллагаагаа явуулах болж Германы дахин нэгдлийн дараа техникийн их сургууль болон өөрчлөгдөж улмаар 1994 онд дахин нэрээ өөрчлөн Brandenburg Technical University болжээ. Энэ үеэс эхлэн их сургууль нь дотоод бүтцэдээ зарим өөрчлөлтүүдийг хийх болж оюутнуудын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэх болсон.

Их сургуулийн эрхэм зорилго бол дэлхий дахины хөгжил дэвшил, сайн сайхан байдалд хөрөнгө оруулах явдал бөгөөд уг зорилгодоо хүрэхийн тулд судалгааны институт, байгууллагуудтай ойр хамтран ажилладаг. Мөн их сургууль нь салбар хоорондын судалгаа шинжилгээний ажил, мэдлэг туршлага солилцох хөтөлбөр, сургалтын шинэ хэлбэр, нэмэлт боловсрол зэргээр дамжуулан  бүс нутаг, үндэстэн цаашлаад олон улсад тулгамдаад байгааг олон асуудалд гарц шийдэл олохыг зорьдог.

Brandenburg University of Technology Cottbus нь хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буй дэлхий дээр амьдарч буй хүмүүсийн өмнө тулгамдаа байгаа хэрэгцээ шаардлагад нийцэх уян хатан хөрвөх чадвартай мэргэжлийн хөтөлбөрийг санал болгодог. Оюутнуудын хувьд их сургуулиас олон талын дэмжлэг туслалцаа аван үр бүтээлтэй суралцаж чанартай мэдлэг олж авах боломж бүрэн бүрдсэн байдаг.

Bachelor subjects

Хичээлийн хөтөлбөр BUILT ENVIRONMENT
Architecture B.Sc.
Architecture M.Sc.
Building and Conservation M.Sc.
Civil Engineering B.Sc.
Civil Engineering M.Sc.
Climate-adapted Construction and Operation M.Eng.
Heritage Conservation and Site Management M.A.
Heritage Studies Ph.D.
Urban and Regional Planning B.Sc.
Urban and Regional Planning M.Sc.
Urban Design - Revitalization of Historic City Districts M.Sc.
World Heritage Studies M.A.
BUSINESS SCIENCES
Business Administration B.A.
Business Administration B.Sc.
Business Administration M.Sc.
Business Law for Technology Companies M.B.L.
CULTURAL SCIENCES
Culture and Technology B.A.
Culture and Technology M.A.
ENGINEERING SCIENCES
Business Administration and Engineering B.Eng.
Business Administration and Engineering B.Sc.
Business Administration and Engineering M.Eng.
Business Administration and Engineering M.Sc.
Electrical Engineering B.Eng.
Electrical Engineering B.Sc.
Electrical Engineering M.Eng.
Electrical Engineering M.Sc.
Mechanical Engineering B.Eng.
Mechanical Engineering B.Sc.
Mechanical Engineering M.Eng.
Mechanical Engineering M.Sc.
Power Engineering M.Sc.
Process Engineering B.Sc.
Processing Technologies of Materials M.Sc.
Process Technology - Process and Plant Technology M.Sc.
Technology of Biogenic Raw Materials B.Sc.
ENVIRONMENT SCIENCES
Environmental and Resource Management B.Sc.
Environmental and Resource Management M.Sc.
Environmental and Resource Management Ph.D.
Environmental Engineering B.Sc.
Environmental Engineering M.Sc.
Euro Hydroinformatics and Water Management M.Sc.
Forensic Sciences and Engineering M.Sc.
Land Use and Water Management B.Sc.
Land Use and Water Management M.Sc.
Renewable Resources and Renewable Energy M.Sc.
HEALTH / SOCIAL / MUSIC PEDAGOGY
Instrumental and Vocal Performance and Teaching B.A.
Nursing Science B.Sc.
Social Work B.A.
Social Work M.A.
Therapy Science B.Sc.
Vocational Education in Healthcare Professions M.A.
MATHEMATICS / NATURAL & COMPUTER SCIENCES
Applied Chemistry B.Sc.
Applied Chemistry* M.Sc.
Applied Mathematics M.Sc.
Biotechnology B.Sc.
Biotechnology M.Sc.
Computer Science B.Sc.
Computer Science M.Sc.
Computer Science M.Sc.
Cyber Security M.Sc.
Dependable Systems Ph.D.
eBusiness B.Sc.
eBusiness M.Sc.
Economathematics B.Sc.
Information and Media Technology B.Sc.
Information and Media Technology M.Sc.
Mathematics B.Sc.
Medical Informatics B.Sc.
Physics B.Sc.
Physics M.Sc.
 

School location