City University of Seattle

City University of Seattle нь Вашингтоны Сэттлид байдаг хувийн, ашгийн төлөө бус байгууллага юм. Уг сургуулийг анх 1973 онд Доктор Michael A.Pastore ажилчин ангийнханд дээд боловсрол олгох зорилгоор City College нэртэйгээр байгуулж байсан. Ийн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн тасралтгүй өргөжин хөгжиж, бусад боловсрролын байгууллагуудтай ойр хамтран ажилласаар ирсэн. 2014 оны байдлаар их сургуулийн нийт төгсөгчдийн тоо 50000 давсан бөгөөд 2015-2016 оны хичээлийн жилд нийт 6372 оюутан элсүүлэн авжээ.

City University of Seattle нь Удирдлагын сургууль, Боловсролын сургууль, Урлаг Шинжлэх ухааны салбар, Удирлагын институтаас бүрддэг ба кампусын сургалтаас гадна цахим сургалтыг санал болгодог.

Магадлан итгэмжлэл

CityU-г барууны их сургууль коллежуудын холбооноос бүрэн магадлан итгэмжилсэн бөгөөд уг холбооны магадлан итгэмжлэлийг зөвхөн чанартай дээд боловсролынн байгууллагууд хүртдэг байна. CityU-н хувьд уг холбооны магдлан итгэмжлэлийг 1978 оноос хойш өнөөг хүртэл тасралтгүй хүртсээр байгаа юм.

Кампус

Их сургууль нь Канад, Хятад, Чех, Грек, Мексик, Словак, Вьетнам, Швейцарь зэрэг орнуудад 27 кампустай:

 

Канад

Хятад

Чех

Грек

Мексик

 

Словак

Шейцарь

Вьетнам

Hanoi

School location