Curtin University, Singapore

Curtin University нь 1986 оноос эхлэн Сингапурт сургалтынхаа хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх болсон бөгөөд Сингапуртай тогтоосон уг харилцаа, хамтын ажиллагаандаа дэвшил хийн 2008 онд Curtin Singapore кампусаа  байгуулсан. 20 сая долларын өртгөөр боссон уг кампус нь Сингапур хотын төв хэсэгт байрладаг. Curtin University Singapore кампус нь орчин үеийн сургалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон.

Curtin Singapore нь Навитас группийн салбар Куртин боловсролын төвийн удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд Навитас групптэй хамтран оюутнуудад чанартай үйлчилгээг үзүүлдэг.

School location