Cyprus International University

Cyprus International University нь Хойд Кипрт байдаг Англи хэлний хувийн их сургууль юм. Тус сургууль нь 1997 онд Киприйн нийслэл

North Nicosia-д байгуулагдаж байжээ.

Их сургуулийн тухай товчхон

 • Их сургуулийн оюутнуудын 50 хувь нь тэтгэлэгтэйгээр суралцдаг
 • Кампустаа 3454 оюутны багтаамжтай оюутны дотуур байртай
 • 38 өөр чиглэлийн оюутны клубүүд ажилладаг
 • 2006 онд 3545 байсан их сургуулийн оюутны тоо 2017 онд 18000 болж өссөн
 • 2007 онд бакалаврын төвшний 20 хөтөлбөртөө оюутан сургаж байсан бол өдгөө 53 чиглэлийн мэргэжлийн хөтөлбөрийг оюутнуудад санал болгож байна
 • 5 жилийн хугацаанд их сургуулийн оюутны тоо 97.47 хувиар өсжээ
 • Их сургуулийн оюутны тоо жилд дундаар 36.7 хувиар өсдөг

Олон улсын харилцаа,  гэрээ хэлэлцээр

Cyprus International University нь дэлхийн 1000 их дээд сургууль, боловсролын байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулан хамтран ажилладаг.

Магадлан итгэмжлэл ба гишүүнчлэл

Cyprus International University  нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын байгууллага бөгөөд олон улсын боловсролыг хөгжүүлэх явдал  их сургуулийн гол зорилго юм. Их сургууль нь боловсролын салбарын голлох байгууллагуудын магадлан итгэмжлэлийг хүртэн олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсаар ирсэн.

Кампус  

Их сургуулийн кампус  нь Хойд Киприйн нийслэл North Nicosia-д, хотын төвөөс 5 км-н зайтай байрладаг.

Номын сан

Их сургуулийн номын сан нь оюутан, багш ажилчидад үнэ төлбөргүй үйлчилж, сургалт судалгааны баримт, материалаар ханган ажилладаг. Номын санд хэвлэмэл болон цахим ном, сэтгүүл, видео бичлэг бүхий цуглуулгууд хадгалагдаж байдаг.

Англи хэлний мэдлэгт  тавигдах шаардлага

 • TOEFL IBT: 65
 • IELTS: 5.5

Bachelor subjects

Бакалаврын төвшин
 1. English Language Teaching (ВА)
 2. Computer and Instructional Technology Teacher Education (ВА)
 3. Mentally Handicapped Teaching (ВА)
 4. Arts Education and Crafts Teaching (ВА)
 5. Psychology (ВА)
 6. Molecular Biology and Genetics (BSc)
 7. Architecture
 8. Interior Design
 9. Graphic Design
 10. Industrial Product Design
 11. International Relations
 12. European Union Relations
 13. Social Work
 14. Business Administration
 15. Accounting and Finance
 16. EU relations
 17. Digital Marketing
 18. Nursery
 19. Advertising and Public Relations (ВА)
 20. Radio and Television (ВА)
 21. Journalism (ВА)
 22. Visual Communication Design (ВА)
 23. Law (LLB)
 24. Pharmacy (BSc
 25. Civil Engineering (BSc)
 26. Computer Engineering (BSc)
 27. Electric and Electronics Engineering (BSc)
 28. Environmental Engineering (BSc)
 29. Industrial Engineering (BSc)
 30. Information Systems Engineering (BSc)
 31. Bioengineering (BSc)
 32. Energy Systems Engineering (BSc)
 33. Mechanics (BSc)
 34. Oil and Gas (BSc)
 35. Plant Production and Technology (BSc)
 36. Biosystems Engineering (BSc)
 37. Nutrition and Dietetics
 38. Physical Therapy and Rehabilitation
 39. Tourism and Hotel Management (ВА)
 40. Management Information Systems (BSc)

Master subjects

Магистерийн хөтөлбөр
 1. Accounting and Finance
 2. Architecture
 3. Bioengineering
 4. Business Administration
 5. Civil Engineering
 6. Clinical Psychology
 7. Communication and Media Studies
 8. Computer Engineering
 9. Economics
 10. Education Programs and Teaching
 11. Electrical and Electronic Engineering
 12. Energy Systems Engineering
 13. Engineering Management
 14. English Language Teaching
 15. Environmental Engineering
 16. Environmental Sciences
 17. Graphic Design
 18. Guidance and Psychological Counselling
 19. Health Care Organizations Management
 20. Information Systems Engineering
 21. Information Technology
 22. Interior Architecture
 23. International Relations
 24. Law
 25. Management Information Systems
 26. Mentally Handicapped Teaching
 27. Pre-school Education
 28. Tourism and Hospitality Management
 29. Turkish Education
 30. Turkish Language and Literature
Докторын хөтөлбөр
 1. Architecture
 2. Bioengineering
 3. Business Administration
 4. Civil Engineering
 5. Communication and Media Studies
 6. Computer Engineering
 7. Energy Systems Engineering
 8. Environmental Engineering
 9. Environmental Sciences
 10. International Relations
 11. Management Information Systems
 12. Turkish Language and Literature

School location