DIMENSIONS International College

DIMENSIONS International College нь 1980 онд байгуулагдсан, Сингапурт байдаг хувийн боловсролын байгууллага юм. Тус коллеж нь 3 кампус, дээд боловсролын сургууль, Зочилохуйн үйлчилгээний сургууль, хэлний сургууль, DIMENSIONS ахлах сургууль гэсэн 4 салбар сургуультайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. DIMENSIONS International College нь хагас болон бүтэн цагийн бакалаврын болон бакалаврын дараах төвшний хөтөлбөрүүдийг санал болгохын зэрэгцээ гэрчилгээ олгох курсүүдийг санал болгодог.

DIMENSIONS коллежийг сонгох шалтгаан

Сургалтын дадлага туршлага

Коллеж нь олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагуудтай тогтоосон хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд олон мэргэжлийн чиглэлийн курсүүдийг оюутнуудад санал болгодог бөгөөд коллежийн оюутнууд дараагийн шатны дээд боловсролын байгууллагад элсэн суралцахад шаардагдах шалгууруудыг бүрэн хангахуйц мэдлэгтэй болж төгсдөг. DIMENSIONS коллежид суралцсанаар мэргэшсэн, чадварлаг, туршлагатай багш нараар хичээл заалгахын зэрэгцээ сургуулиас гадуурх аливаа үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдэд оролцон туршлага хуримтлуулах боломжтой.

Олон жилийн дадлага туршлага

Коллеж  нь 1980 онд үүсэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн орон нутгийн болон олон улсын оюутнуудад өөр өөр төвшний хөтөлбөрүүдийг санал болгон сургасаар ирсэн олон жилийн туршлагатай. Үйл ажиллагаагаа улам боловсронгуй болгон өргөжүүлэн хөгжсөөр байгаа шилдэг дээд боловсролын байгууллага юм.

Техник хэрэгсэл, сургалтын орчин

Коллеж нь бүрэн тоноглогдсон 89 анги танхим бүхий 3 кампустай. Оюутнуудын хувьд сурч боловсрох таатай орчин нөхцөл бүрэн бүрдсэн.

Bachelor subjects

Дээд боловсролын сургууль  Awarded by DIMENSIONS International College Awarded by the Scottish Qualifications Authority (UK) Awarded by Pearson Education Limited (UK) Awarded by University of Hertfordshire (UK) Awarded by Cardiff Metropolitan University (UK) Awarded by the University of Chester(UK) Зочилохуйн үйлчилгээний сургууль Awarded by the Scottish Qualifications Authority (UK) Awarded by Pearson Education Limited (UK) Awarded by Cardiff Metropolitan University (UK) Awarded by DIMENSIONS International College Awarded by the University of Chester (UK)   Хэлний сургууль Awarded by DIMENSIONS International College Awarded by International English Language Testing System, UK   DIMENSIONS ахлах сургууль Awarded by Ministry of Education, Singapore and University of Cambridge International Examinations Preparatory Course for Cambridge International Examinations Preparatory Course for Pearson Edexcel International General Certificate of Secondary Education Preparatory Course for Admission to Government Schools

School location