Dresden University of Technology

Dresden хотын хамгийн том дээд боловсролын байгууллага болох Dresden University of Technology улсын судалгааны их сургууль юм. Тус сургууль нь 37134 оюутантай Германы хамгийн том 10 их сургуулийн нэг, Саксонийн хамгийн том их сургуульд тооцогддог. Мөн Германы инженерчлэл, технологийн шилдэг их сургуулиудын нэг юм.

Их сургууль нь анх 1828 онд байгуулагдаж өнөөгийн Technische Universität Dresden гэх нэрээ 1961 онд авч байсан, Германы хамгийн эртний гэх тодотголтой техникийн их сургууль гэгддэг бөгөөд бүх салбарт оюутан бэлтгэдэг гэдгээрээ улсдаа хүлээн зөвшөөрөгддөг, нэр хүндтэй сургууль юм. Үүний зэрэгцээ их сургууль нь 2012 оны Excellence Initiative-д амжилт үзүүлэн “University of Excellence” цолыг хүрсэн Германы 11 их сургуулийн нэг юм.

Их сургуулийн нэр хүнд

Их сургууль нь дэлхийн шилдэг 100, Европын шилдэг 30, Германы шилдэг 10 их сургуулийн тоонд тогтмол багтдагийн зэрэгцээ иргэний инженерчлэлийн салбарт нэр хүндтэй.

Мөн их сургуулийн бизнесийн сургуулийн Саксонийн бүс нутаг дахь нөлөөлөл их, нэн ялангуяа үйлдвэрлэлийн инженерчлэл, бизнесийн мэдээллийн системийн мэргэжлээр бэлтгэн гаргаж буй төгсөгчдийн чанараараа хүлээн зөвшөөрөгддөг.

Олон улсын хамтын ажиллагаа

Dresden University of Technology нь Германы ууган их сургуулиудын нэг болохынхоо хувьд Вьетнамын Ханойд салбар сургуулиа нээн, шинжлэх ухааны олон салбарт магистерийн хөтөлбөрийг санал болгохын сацуу Boston UniversityGeorgetown UniversityHarvard Medical SchoolTongji University , POSTECH зэрэг олон улсын их сургуулиудтай хамтран ажилладаг.

Кампус

TU Dresden нь campus university бөгөөд их сургуулийн зарим барилгууд нь 100 гаруй жилийн настай байдаг.  Их сургуулийн эдгээр барилгуудад урлагийн nouveau хэв загвар нэлээдгүй шингэсэн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд их сургууль энэ түүхэн барилгуудаа шинэчлэн завсарлаж орчин үеийн хэв загвартай болгож байгаа. Их сургуулийн гол кампус нь Dresden хотын өмнөд хэсэгт байрладаг.

Bachelor subjects

Бакалаврын дараах төвшин
 1. Access - advanced computational and civil engineering structural studies
 2. Air transport and logistics
 3. Applied media research
 4. Art history
 5. Biodiversity and collection management
 6. Biology
 7. Biotechnology and applied ecology
 8. Business and economics education
 9. Business ethics and csr-management
 10. Business law - business enterprises between freedom and governmental regulation
 11. Business management
 12. Cartography
 13. Chemistry
 14. Civil engineering postgraduate course
 15. Civil engineering postgraduate distance learning
 16. Classical studies
 17. Clinical psychology and psychotherapy
 18. Computational logic
 19. Computational science and engineering
 20. Computer science
 21. Continuing education research and organisation­al development
 22. Distributed systems engineering
 23. Economics
 24. Ecosystem services
 25. Electrical engineering
 26. European languages
 27. Forest sciences
 28. Geodesy
 29. Geography
 30. Geoinforma­tion technologies
 31. History
 32. Hydro science and engineering
 33. Hydrobiology
 34. Hydrology
 35. International management
 36. International relations
 37. International studies in intellectual property law
 38. Landscape architecture
 39. Linguistics, literature and cultural studies
 40. Mathematics
 41. Mathematics in business and economics
 42. Mechanical engineering postgraduate course
 43. Mechanical engineering postgraduate distance learning
 44. Media computer science
 45. Medical radiation sciences
 46. Molecular bioengineer­ing
 47. Musicology
 48. Nanobio­physics
 49. Nanoelectron­ic systems
 50. Organic and molecular electronics
 51. Philosophy
 52. Politics and the constitution
 53. Process engineering and natural materials technology postgraduate course
 54. Psychology: cognitive-affective neuroscience
 55. Psychology: human performance in socio-technical systems
 56. Public health
 57. Railway system engineering
 58. Regenerative biology and medicine
 59. Social education
 60. Sociology
 61. Spatial development and natural resource management
 62. Technomathe­matics
 63. Textile and clothing technology
 64. Transport economics
 65. Tropical forestry
 66. Vocational education and personnel capacity building
 67. Waste management and contaminated site treatment
 68. Water management
 69. Wood science and technology
Бакалаврын төвшний курс
 1. Architecture
 2. Art history
 3. Biology
 4. Business and economics
 5. Business and economics education
 6. Business informatics
 7. Catholic theological studies in an interdisci­plinary context
 8. Chemistry
 9. Civil engineering
 10. Civil engineering distance learning
 11. Computer science
 12. Computer science
 13. Dentistry
 14. Economics and engineering
 15. Electrical engineering
 16. Food chemistry
 17. Forest sciences
 18. Geodesy and geoinforma­tion
 19. Geography
 20. History
 21. Hydrosciences
 22. Information systems engineering
 23. International relations
 24. Landscape architecture
 25. Linguistics, literature and cultural studies
 26. Material science
 27. Material science
 28. Mathematics
 29. Mechanical engineering
 30. Mechanical engineering
 31. Mechanical engineering distance learning
 32. Mechanical engineering distance learning
 33. Mechatronics
 34. Media computer science
 35. Media research and media practice
 36. Medicine
 37. Molecular biotechnology
 38. Philosophy
 39. Physics
 40. Political science
 41. Process engineering and natural materials technology
 42. Process engineering and natural materials technology
 43. Protestant theology
 44. Psychology
 45. Renewable energy systems
 46. Social education, social work and welfare science
 47. Sociology
 48. Teacher training – elementary schools
 49. Teacher training – gymnasium
 50. Teacher training – middle schools
 51. Teacher training – vocational schools
 52. Transport economics
 53. Transport engineering
 54. Civil engineering distance learning
 55. Law in context
 56. Musicology
 57. Process engineering distance learning

School location