Eberswalde University for Sustainable Development

Eberswalde University for Sustainable Development 1830 онд байгуулагдсан Germany-н Eberswalde-д байдаг дээд боловсролын байгууллага юм. Их сургууль нь 1992 онд шинэчлэгдэн байгуулагдаж хавсарга шинжлэх ухааны их сургууль болжээ. Улмаар 2010 онд их сургууль Entwicklung Eberswalde болж дахин нэрээ өөрчилсөн байдаг. Wilhelm-Günther Vahrson 1997 оноос эхлэн өнөөг хүртэл их сургуулийн захирлаар ажиллаж байна.

Үндсэн 15 мэргэжлийн чиглэлээр оюутан сургадаг тус сургууль нь эдийн засгийг тогтворжуулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа, сургалт судалгааны ажлыг идэвхтэй зохион байгуулдгаараа Германы бусад их дээд сургуулиудаас онцлогтой.

Их сургууль нь 1500 оюутан, 50 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, мужийнхаа хамгийн жижиг их сургуулиудын нэг бөгөөд ойн аж ахуй, газар төлөвлөлт, органик аж ахуй, модны шинжлэх ухаан, технологи, бүс нутгийн удирдлага аялал жуулчлал зэрэг алслагдсан бүс нутгийн хөгжилд чиглэсэн мэргэжлийн чиглэлээр оюутан сургадаг. Их сургуулийн эдгээр сургалтын хөтөлбөрүүд нь Германы болоод олон улсын оюутнуудын хувьд  тус сургуулийг сонгон суралцах гол шалгаан нь болж өгдөг.

Их сургууль нь энэ мэт чанартай сургалтаас гадна санаачлан хэрэгжүүлж буй судалгааны төслүүдээрээ улсдаа хүлээн зөвшөөрөгддөг. Тухайлбал  их сургуулийн санаачилсан  “Ойн аж ахуй, аж ахуйн биомассыг ашиглан сэргээгдэх эрчим хүрч гаргах” төсөл нь биологийн дэвжих чадварын талаарх ойлголтыг  авч үзэн, тодорхойлсон байдаг.

Bachelor subjects

Бакалаврын хөтөлбөр Faculty of Forest and Environment Forestry (BSc) International Forest Ecosystem Management (BSc) Faculty of Landscape Management and Nature Conservation Landscape Management and Nature Conservation (BSc) Organic Farming and Marketing (BSc) Faculty of Wood Engineering Wood Science and Technology (BSc) Faculty of Sustainable Business Business Management (BA) Regional Management (BA) Finance Management (BA)

Master subjects

Магистерийн хөтөлбөр Faculty of Forest and Environment Forest Information Technology (MSc) Global Change Management (MSc) Faculty of  Landscape Management and Nature Conservation Regional Development and Nature Conservation (MSc) Management in Organic Agriculture (MSc) Faculty of Wood Engineering Wood Science and Technology (MSc) Faculty of Sustainable Business Sustainable Tourism Management (MA) Sustainable Business Management

School location