Hawthorn Melbourne

Hawthorn-Melbourne нь Мельбурнын их сургуулийн Хавторндох кампуст байрлах ба коллежийн оюутнууд их сургуулийн кампусын тоног төхөөрөмжүүдээс суралтандаа ашиглах бүрэн боломжтой байдаг. Hawthorn-Melbourne коллежийн оюутнуудын дийлэнх нь Австралийн их дээд сургуулиудад үргэлжлүүлэн дээд боловсрол эзэмших төлөвлөгөөтэй байдаг бөгөөд тэдгээр оюутнуудын хувьд их сургуулийн кампуст суралцан Австралийн их сургуулийн амьдралтай танилцах сайхан боломж бүрддэг.

Мельбурн их сургуулийн Англи хэлний гүүр хөтөлбөр

Та Мелбурнийн их сургуульд элсэхийн өмнө англи хэлний мэдлэг, сургалтын чадвараа сайжруулах шаардалгатай байна уу? Тэгвэл Мельбурн их сургуулийн англи хэлний гүүр хөтөлбөр таньд туслах болно. Гуравдагч шатны боловсролын сургалтанд бэлтгэхэд туслах уг хөтөлбөр нь 10 долоо хоног үргэлжилдэг.

Мөн уг хөтөлбөрийг сонгон суралцаж буй оюутнуудын хувьд Мельбурн их сургуулийн зарим курсуудад шууд элсэн суралцах боломжтой байдаг.

Англи хэлний мэдлэгт тавигдах шаардлага

IELTS (Academic) TOEFL (paper based test) TOEFL (internet based test)
6.0 550 60

Ахлах сургуулийн англи хэл

Hawthorn-Melbourne-н ахлах сургуулийн англи хэлний хөтөлбөр нь Австралид ахлах сургуульд сурахаар төлөвлөж байгаа 14-18 насны олон улсын оюутнуудад зориулсан англи хэлний курс юм. Уг курст хамрагдсанаар таны хүүхэд Австралийн ахлах сургуульд элсэхэд шаардлагатай англи хэлний академик чадвараа хөгжүүлэх болно.

Ахлах сургуулийн англи хэлний хөтөлбөр нь үдсэн 2 түвшинтэй

 • Ахлах сургуулийн англи хэл 1 – Анхан дунд – Дунд түвшин хүртэл
 • Ахлах сургуулийн англи хэл 2- Ахисан дунд – Дээд түвшин хүртэл

Коллежийн хөтлбөрүүд

Коллежийн pathway хөтөлбөрөөр дамжуулан дараах их сургууль, коллежуудад элсэх боломжтой:

Хөтөлбөр

 • University of Melbourne English Bridging program
 • English for high school
 • General English
 • English for Academic purposes
 • Intensive academic preparation
 • IELST courses
 • English for business
 • Master of English in global context
 • Academic pathways

School location